Gå til indhold

Satspulje

Fokus på psykiatri, beskæftigelse og udsatte børn

Socialpsykiatrien er for første gang tænkt ind. Flere med handicap skal i arbejde. Og indsatsen over for udsatte børn og unge styrkes. Det er blandt de vigtigste resultater af de satspuljeaftaler, der for nylig er indgået

30. november 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Politikerne er i løbet af november blevet enige om flere forskellige satspuljeaftaler - og en del af dem har stor indflydelse på de områder, socialpædagoger agerer i. Det gælder bl.a. satspuljeaftalen på socialområdet, der i år fokuserer på udsatte familier, anbragte børn og hjemløse. Det gælder satspuljeaftalen om psykiatri og sundhed, hvor socialpsykiatrien for første gang er tænkt ind - og det gælder satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet, som i høj grad sætter fokus på at sikre, at flere mennesker med handicap kommer i arbejde.

Vi giver dig her hovedpunkterne i de tre aftaler:

Socialområdet:
Flere penge til midlertidige boliger til hjemløse, styrket indsats til udsatte familier - og penge til anbragte børns læring. Det er hovedingredienserne i satspuljeaftalen på socialområdet, hvor pengene i år især går til udsatte børn, unge og deres familier.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen roser politikerne for med aftalen at sætte børnene i centrum:

– Det betyder fx ekstremt meget for anbragte børn, at der er mere hjælp på vej til de biologiske forældre, så der kan skabes ro og tryghed omkring anbringelsen, siger han.

Med satspuljeaftalen afsættes der bl.a. 257,8 mio. kr. til udsatte børn og unge og deres familier, der skal bruges på indsatser til målrettet støtte til forældrene under anbringelsen, styrket familiebehandling i udsatte familier og styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.

Der afsættes også 11,5 mio. kr. til midlertidige boliger til hjemløse.

Læs mere om aftalen

Psykiatri og sundhed:
En strategisk omlægning af indsatsen i den kommunale socialpsykiatri og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien er blandt initiativerne i den delaftale af satspuljen, som handler om psykiatri og sundhed. Og det, at socialpsykiatrien overhovedet er med i en satspuljeaftale, er værd at fejre, lyder det fra forbundsnæstformand Verne Pedersen:

– Det har vi kæmpet for længe. Og helt overordnet peger aftalen på nogle af de udfordringer, der er vigtige at løse i psykiatrien, siger hun.

Som en vigtig del af aftalen afsættes der 22 mio. kr. til ’en strategisk omlægning af udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien’, hvor der oprettes et partnerskab med op til fire kommuner, der skal udvikle og afprøve en ny model for socialpsykiatrien. Samtidig afsættes der penge til en investeringspulje, hvor kommunerne kan søge penge til en mere recovery-orienteret indsats – altså mere socialpædagogisk arbejde.

Den største del af midlerne i aftalen går dog til at styrke den tidlige forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (60,2 mio.kr.) og videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien (67,1 mio.kr.).

Læs mere om aftalen

Beskæftigelsesområdet:
128 mio. kr. - og 11 forskellige initiativer skal være med til at sikre, at flere mennesker med handicap kommer i arbejde. Det er resultatet af årets satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet. I initiativerne er der bl.a. afsat penge til en pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap, til et styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene, til en permanent platform til at udbrede viden om handicap og beskæftigelse - og en ramme, der skal sikre bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Men desværre tilgodeser aftalen langt fra alle mennesker med handicap, lyder det fra forbundsnæstformand Marie Sonne:

– Også borgere på førtidspension og borgere med omfattende handicap vil gerne bidrage til samfundet, men denne gruppe får desværre ikke hjælp fra den satspuljeaftale, der nu er indgået. Så der er stadig lang vej igen, hvis alle mennesker med handicap skal have ordentlige vilkår for beskæftigelse og aktivitetstilbud, siger hun. 

Læs mere om aftalen 

Bliv medlem