Gå til indhold

Et anderledes job

Eneste socialpædagog på lærerværelset

Angst, ADHD eller en konstant følelse af at skulle præstere presser mange unge. Derfor har Mariagerfjord Gymnasium ansat en socialpædagog, Charlotte Bilici Petersen, til at hjælpe sårbare elever med at knække koden fagligt og socialt

9. november 2018

Artikel
Mariagerfjord - Michael Bo Rasmussen.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

I et hjørne af kælderen under Mariagerfjord Gymnasium ligger Charlotte Bilici Petersens lille kontor. Her møder hun eleverne én til én og tager en snak med dem om de ting, som fylder og presser de unge i hverdagen. Charlotte Bilici Petersen er en af de få socialpædagoger i Danmark, som er ansat på et gymnasium.

– Det er faktisk godt at have kontor hernede lidt væk fra det livlige miljø ovenpå. Her kan vi snakke i fred og ro, og nogle gange går jeg også en tur med de unge, for samtalerne glider ofte nemmere, når vi går og ikke er tvunget til at have øjenkontakt hele tiden, siger Charlotte Bilici Petersen.

Hun har haft sin faste gang på gymnasiet i godt et år - og blev ansat til at tage hånd om de elever, som har en diagnose eller er sårbare og pressede.

Mariagerfjord Gymnasium oplever nemlig et stigende antal elever med diagnoser - og unge, som får angstanfald. Det gælder både i de almindelige gymnasie- og hf-klasser - og i de særlige visiterede hf-klasser, som er målrettet uddannelsesparate unge med udfordringer, som ikke kan integreres i en almindelig gymnasieklasse.

Kalenderen er fyldt
– Flere og flere unge føler sig pressede, fordi de oplever, at de hele tiden skal præstere. De skal have høje karakterer, se godt ud, have et perfekt privatliv, og så skal de også kunne navigere på de sociale medier, forklarer Charlotte Bilici Petersen, der har kalenderen fuld af aftaler med eleverne.

I teorien kan hun hjælpe alle elever - men i praksis er det først og fremmest elever med diagnoser, som hun har samtaler med. Hun hjælper dem bl.a. til at forstå deres diagnoser og til at få overblik over, hvilke tilbud de kan få hjælp fra.

– Mit arbejde handler meget om at hjælpe eleverne til at knække koden fagligt og socialt. Jeg hjælper dem med at strukturere deres hverdag, så de kan prioritere deres tid og få mere overskud til læring. Jeg snakker med dem om de sociale relationer, hvordan de skal agere, hvilke signaler de sender med deres kropssprog, og hvordan de aflæser andres kropssprog, siger hun.

Charlotte Bilici Petersen bruger den anerkendende tilgang i relationsarbejdet, når hun motiverer og styrker eleverne gennem uddannelsen.

– Jeg kan hjælpe dem til at se deres ressourcer, og ofte bliver problemerne og bekymringstankerne lidt mindre, når de bliver sagt højt til en voksen i øjenhøjde. Når først rammen er der, kan og vil de unge rigtig gerne lære. Det betyder meget for eleverne med diagnoser, at de føler, de er en del af samfundet, og at de får en uddannelse, så de kan give noget tilbage til samfundet. Det giver dem selvværd, siger hun.

Det betyder meget for disse elever med diagnoser, at de føler, de er en del af samfundet, og at de får en uddannelse, så de kan give noget tilbage til samfundet. Det giver dem selvværd

Charlotte Bilici Petersen, socialpædagog Mariagerfjord Gymnasium

Får styr på rammen
Omkring halvdelen af Charlotte Bilici Petersens tid bruger hun på eleverne i de særlige Vhf-klasser (visiteret hf). Det er klasser, som er målrettet sårbare unge med særlige udfordringer. De går i klasser med kun 12 elever og får særlig specialpædagogisk støtte gennem deres skolegang. Og så har de tre år til at afslutte deres hf.

20-årige Asger Jungersen er en af de unge, der går på Vhf. Og han er rigtig glad for at have fået den chance for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

– Her får jeg den rigtige hjælp, og det giver mig mange flere muligheder med en gymnasial uddannelse. Jeg har tit været skræmt over at skulle ende som jobløs, men nu regner jeg med, at jeg vil uddanne mig inden for noget teknologi, når jeg er færdig med min hf, siger Asger Jungersen.

Han er en af de unge på Mariagerfjord Gymnasium, som har faste ugentlige samtaler med Charlotte Bilici Petersen.

– Jeg er lige flyttet hjemmefra, og jeg har styr på det med at få noget mad og gå ordentlig tid i seng. Charlotte hjælper mig med at strukturere min dag, og det er med til at gøre min ramme stabil, så jeg får tid til det, som jeg gerne vil nå - og så jeg kan følge min uddannelse, siger han.

Sørger for at være synlig
Ligesom eleverne i stor stil har fundet vej til Charlotte Bilici Petersen, har hun også et tæt samarbejde med skolens elevvejledere, og det håber hun også, at hun med tiden får med lærerne.

– Jeg deltager i nogle møder med de lærerteams, hvor jeg har kontakt til mange af deres elever, og jeg har også været inde over en klasse, hvor kulturen ikke fungerede så godt. Jeg håber på at få et endnu tættere samarbejde med lærerne i fremtiden, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer bedre. Jeg bestræber mig på at være så synlig som muligt på skolen og lærerværelset, siger Charlotte Bilici Petersen.

Men hun har lige skullet vænne sig til at være den eneste socialpædagog på en arbejdsplads.

– Jeg føler virkelig, at jeg kan bidrage med noget på gymnasiet, og jeg tænker, at det vil være oplagt for mange flere gymnasier at ansætte socialpædagoger. Men det er også en udfordring at være den eneste socialpædagog, og derfor skal jeg have fundet ud af, hvordan jeg vedligeholder mig fagligt, siger hun. 

 

Bliv medlem