Gå til indhold

Børn og unge

Danmarksmester i frivillige anbringelser

Sønderborg Kommune skiller sig ud med rekordfå tvangsanbringelser i forhold til antallet af frivillige anbringelser. Det hænger bl.a. sammen med et tæt og ærligt forældresamarbejde, lyder det fra kommunen

12. november 2018

Artikel
Colourbox_sønderborg.jpg (1)

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Der er store forskelle på kommunernes brug af tvang i anbringelsessager. I nogle kommuner er op mod hvert tredje anbragte barn anbragt mod forældrenes vilje – i andre er det mindre end hvert tiende. Hvis målet er at opnå så høj en grad af frivillighed som muligt, indtager Sønderborg Kommune en klar førsteplads.
Her er 96 pct. af anbringelserne frivillige – og kun 4 pct. med tvang. (Se faktaboks).

Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, understreger, at det er afgørende for barnet, at forældrene arbejder med - og ikke imod - anbringelsen, og at en frivillig anbringelse derfor altid er at foretrække frem for en tvangsanbringelse.
 

– På den baggrund mener jeg, at det er vigtigt, at kommunerne lærer af hinanden og udveksler erfaringer. Gør de kommuner, der har en høj andel af frivillige anbringelser noget, som de andre kan lære af, spørger hun.

Tæt forældresamarbejde
I Sønderborg giver myndighedsleder Claus Ilsøe Nielsen fra Myndighed – Børn flere forklaringer på den høje grad af frivillighed. En af dem handler om et tæt og ærligt forældresamarbejde.

- Vores rådgivere er rigtig dygtige til at inddrage forældrene, også hvor forældresamarbejdet er svært.

Rådgiverne tør tage de svære snakke med forældrene, og de er ærlige i sagerne. Det skaber en positiv relation mellem forældrene og rådgiverne, siger han.

Claus Ilsøe Nielsen pointerer, at rådgiverne er gode til at sætte ord på, hvad de forventer, der skal ske af forandring – og hvad konsekvensen bliver, hvis målene ikke nås.  
Han påpeger endvidere, at Sønderborg Kommune laver et forholdsvist højt antal forældrekompetenceundersøgelser.

- Det er med til at tydeliggøre overfor forældrene, hvilke forældrekompetencer de mangler og samtidig vurderer vi, at det giver en selverkendelse hos en gruppe af forældre. Dette medfører, at flere forældre vælger at give samtykke til anbringelse af barnet uden for eget hjem, siger han.

Claus Ilsøe Nielsen forklarer desuden, at en del anbringelser i kommunen begynder med tvang, men ender som en frivillig anbringelse – bl.a. på grund af det tætte forældresamarbejde.

Læs mere om andre kommunernes erfaringer i artiklen ’Anbringelser: Her er de langt de fleste frivillige.’

Find din egen kommune

I Sønderborg Kommune er kun 4 pct. af de anbragte børn anbragt med tvang. På landsplan er det 19 pct. I andre kommuner er op mod hvert tredje anbragte barn anbragt med tvang.

Klik og find din kommune

 


Procentberegningerne er lavet af fagbladet Socialpædagogen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, der hvert år opgør antallet af anbragte børn og unge efter foranstaltning. Vi har kun medtaget anbragte med og uden samtykke og ser bort fra fx uoplyste og domsanbragte. Vi har endvidere kun medtaget kommuner med mindst 100 anbragte børn. 

Tallene bygger på opgørelsen pr. 31.12.2017. Læs mere i Statistikbanken.

Lovkrav på vej

Sønderborg Kommune forklarer bl.a. det relativt lave antal tvangsanbringelser med at kommunen gennemfører et højt antal forældrekompetenceundersøgelser.

Med årets satspuljeaftale bliver det et lovkrav, at en vurdering af forældrekompetencerne altid skal indgå i en indstilling om tvangsanbringelse.
Læs mere om satspuljeaftalen i artiklen ’Fornuftig satspuljeaftale løfter udsatte børn.’

Bliv medlem