Gå til indhold

Socialpolitik

Socialpsykiatrien får et løft

Med regeringens nye psykiatriplan til 2,1 mia kr. er der både lagt op til et løft af socialpsykiatrien og en tidligere og forebyggende indsats overfor børn og unge. Det glæder Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen

21. september 2018

Artikel
psykiatri.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Regeringen vil over fire år afsætte 2,1 milliarder kroner til psykiatrien – 525 millioner kroner om året. Pengene skal bl.a. bruges til et kvalitetsløft i socialpsykiatrien, og det bliver godt modtaget af Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen.

- I medierne har der været meget fokus på behandlingspsykiatrien og manglende sengepladser, og det har der været med rette - men jeg er glad for, at der nu også er fokus på socialpsykiatrien. For hvis vi skal have gode tilbud til psykisk syge mennesker, kræver det både kvalitet i behandlings- og socialpsykiatrien.

I planen fremhæver regeringen tre metoder til at hæve kvaliteten i socialpsykiatrien:

1) Der skal ske en strategisk omlægning og udvikling med fokus på rehabilitering og recovery. Bl. a. gennem investerings- og udviklingspuljer, der kan fremme udviklingen i kommunerne.

2) Ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien skal kompetenceudvikles.

3) Kvaliteten på botilbud og i bostøtte skal styrkes, og der skal udarbejdes et indsatskatalog om god kvalitet og udarbejdes faglige og organisatoriske pejlermærker for god kvalitet.

Recovery og socialpædagogik
Verne Pedersen glæder sig over, at recovery-begrebet fremhæves.
- Kernen i recovery er at patienten ’kommer sig’ og kommer videre i livet og genfinder mening med livet, og det er jo også kernen i socialpædagogisk arbejde, siger hun.
Verne Pedersen er også begejstret over udsigten til mere kompetenceudvikling.

- Der er brug for de rette faglige kompetencer og fokus på god faglig ledelse, siger hun.
Ud over at give socialpsykiatrien et løft indeholder regeringens psykiatriplan fem andre indsatsområder (se faktaboks). Fx skal der være fokus på en tidligere og forebyggende indsats. Det skal fx ske med en landsdækkende udbredelse af headspace, der tilbyder åben og anonym rådgivning til børn og unge med psykiske problemer og med udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge.

Endvidere er det planen, at et nyt kompetencecenter skal sikre, at de relevante fagpersoner har viden og kompetencer til at opspore og forebygge psykiske problemer blandt børn og unge med fx en sindslidende far eller mor.

Selv om Verne Pedersen er positiv overfor planen, mener hun ikke, at den når helt i mål.
- Psykiatrien er så nedprioriteret og udsultet, at det her kun kan være et første og vigtigt skridt. Det kommer ikke til at løse alle problemer og udfordringer.

10 eksempler på initiativer

Med psykiatriplanen vil regeringen sætte gang i 43 initiativer. Her er et pluk:

1) Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet

2) Udvikle forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

3) Kompetencecenter målrettet børn som pårørende af mennesker med psykiske lidelser

4) Understøtte rekruttering af dygtige medarbejdere til pyskiatrien

5) En strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien

6) Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

7) Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder

8) Justere visitationen til de særlige pladser i psykiatrien

9) Nye intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams

10) Bedre overgang fra behandling i psykiatrien til indsatser i socialpsykiatrien

Her vil regeringen sætte ind

Med psykiatriplanen foreslår regeringen seks indsatsområder:

  1. Flere gribes med tidligere og lettere tilgængelig indsats
  2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre
  3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
  4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling
  5. Bedre sammenhæng i borgernes behandlingsforløb
  6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder
Bliv medlem