Gå til indhold

Politik

Socialdemokratiet vil give plejefamilier bedre vilkår

Socialdemokratiets nye socialudspil handler bl.a. om at give plejefamilier bedre vilkår. ’Det er fantastisk, at de har lyttet på os,’ siger Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen

4. oktober 2018

Artikel
CB-christiansborgB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

’Vi er ikke i mål endnu, men det er godt nok et skridt i den rigtige retning.’
Sådan lyder Socialpædagogernes kommentar til den del af Socialdemokratiets socialudspil, der handler om at give plejefamilier bedre vilkår.

I alt indeholder socialudspillet 18 punkter, hvoraf det ene bærer overskriften: ’Plejefamilier skal have bedre vilkår.’ Punktet indeholder tre elementer:

1)
Ordentlig løn til plejefamilier. Der skal indføres en ny lønmodel, som sikrer bedre lønforhold og mere stabile anbringelser. Konkret foreslår Socialdemokratiet en ny lønmodel, hvor plejefamilier i højere grad ansættes i kommunen 

2) Krav om, at alle plejefamilier skal knyttes til en kommunal enhed med specialistviden og faglig sparring.

3) Plejefamilier skal have ret og pligt til uddannelse.

 

En kraftpræstation

I udspillet slås det fast, at baggrunden er et ønske om at få flere plejefamilier, og give dem bedre muligheder for at løse deres opgave. Ikke mindst af hensyn til barnet.

- Hvis du er en god plejefamilie, yder du en kraftpræstation, og det mener jeg ikke, at vi kvitterer nok for, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til fagbladet Socialpædagogen.

Hun pointerer, at familieplejere giver udtryk for, at de i dag lever med for stor usikkerhed, og at der er nogle kedelige incitamenter i forhold til plejebarnet: Hvis det går godt med plejebarnet, går plejefamilien ned i løn.

- På den baggrund siger jeg: Lad os så få fastansat flere plejefamilier, så du får usikkerheden væk, siger Mette Frederiksen.

Hun vil dog ikke gå i detaljer med, hvad fastansættelsen skal indebære. Hverken når det gælder lønnens størrelse, opsigelsesvarsel eller spørgsmålet om, hvorvidt der skal tegnes overenskomst, indgås en aftale mellem arbejdsmarkedets parter eller om staten skal diktere kommunerne, at de skal fastansætte flere familieplejere.

- Jeg tør ikke sige, hvad der er den bedste måde at gøre det på. Vi må finde ud af, hvordan vi skal gøre helt konkret og også tale med plejefamilierne om det. For mig er det vigtigste det politiske: At vi får skabt sikkerhed for plejefamilierne.

Andre punkter i Socialdemokratiets socialudspil

Flere børn skal anbringes tidligere
Når et barn anbringes, skal det som udgangspunkt være permanent til en egnet plejefamilie, så barnet sikres en stabil tilværelse, hvor det bor ét sted.
Hvis biologiske forældre får anbragt et barn, fordi de ikke kan tage vare på det, skal udgangspunktet være, at også søskende og evt. kommende søskende anbringes.

Flere familieanbringelser
Moderen skal, evt. sammen med faderen, kunne anbringes allerede under graviditeten i de sager, hvor der er grundet mistanke om, at barnet bliver skadet af fx alkohol og stoffer allerede under graviditeten, eller hvor der er tvivl om, at de kan varetage omsorgen for barnet.

Krav om kvalitet på anbringelsessteder
Man skal ikke tjene penge på anbragte børn
Strengere kvalitetskrav til anbringelsessteder

De andre forslag spænder fra indsatser mod hjemløshed til sociale investeringer og exitpakker til kvinder i prostitution. 
Læs mere om udspillet.

Det nytter at kæmpe

Når det gælder spørgsmålet om uddannelse, går Mette Frederiksen heller ikke i detaljer, hverken med omfang eller indhold.

- Ved du hvad, jeg tror det afhænger helt af, hvilke børn du skal være plejefamilie for. Vi kan ikke sætte det på formel. Men det vigtige er, at supervision, sparring og professionel bistand skal være en naturlig del af det at være plejefamilie. Og det bliver ikke noget med at bestå en eksamen, siger hun.

I udspillet præciseres det endvidere, at en del af uddannelsen skal handle om at klæde familieplejerne bedre på i samarbejdet om samvær med de biologiske forældre.
Selv om detaljerne ikke er på plads, er Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen, vældig positiv.

̶  Der er selvfølgelig et godt stykke vej fra et socialudspil fra et oppositionsparti til en lovændring, og det afhænger jo bl.a. af, hvordan stemmerne fordeler sig efter næste valg. Men det er fantastisk at Socialdemokratiet har lyttet til os. Det viser, at det nytter at kæmpe for bedre vilkår. Og det giver mig håb om, at det lykkes.

Hvis du er en god plejefamilie, yder du en kraftpræstation, og det mener jeg ikke, at vi kvitterer nok for.Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Bliv medlem