Gå til indhold

Kongres 2018

Sådan bliver Socialpædagogerne bedre

Hvordan skal dit fagforbund se ud i fremtiden? Det spørgsmål bliver det overordnede omdrejningspunkt, når 100 helt almindelige medlemmer i år gæster kongressen. Her giver tre medlemmer deres bud på, hvordan Socialpædagogerne bliver endnu bedre

17. oktober 2018

Artikel
Medlemmer_1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Nils Lund Pedersen, Kissen Møller Hansen

’Vi er Socialpædagogerne’ er et projekt, som - forudsat kongressen vedtager det - i løbet af de kommende to år går nye veje og afprøver ideer, som kan gøre Socialpædagogerne til et endnu mere levende og attraktivt fællesskab for socialpædagoger. Og her skal så mange som muligt at Socialpædagogernes 39.000 medlemmer tænke med. Medlemmernes viden, behov, ideer og kreativitet skal være med til at tegne organisationen i fremtiden og være med til at styrke det faglige fælleskab. På kongressen bliver en temadag startskuddet til projektet.

HVORDAN KAN SOCIALPÆDAGOGERNE BLIVE MERE RELEVANT FOR DIG?

HVAD FÅR JEG?
Jeg savner information om, hvad jeg kan bruge min fagforening til, og hvad jeg får for mine kontingentkroner. Jeg arbejder på et privat opholdssted, og der er ikke nogen overenskomst. Jeg har overvejet, om jeg skal melde mig ud og spare de penge. Men det er svært, for det har altid været vigtigt for mig, at vi står sammen - og jeg har været fortaler for at blive overfor kolleger, som overvejede at melde sig ud.

SYNLIGHED OG HOLDNING
Jeg savner også mere synlighed fra Socialpædagogernes side. 90 pct. af alle socialpædagoger er på sociale medier, men man ser ikke Socialpædagogerne være fremme i skoene nogen steder, fx når der har været overfald på pædagoger. Der kunne jeg godt tænke mig, at Socialpædagogerne var mere synlige med flere markante holdninger. Hvad med minimumsnormering? Hvad med sikkerhed? Hvad med fagligheden, når faggruppen bliver erstattet med SSA´er, da de er billigere? Skal man som pædagog på institutioner for nogle af landets farligste borgere nu se vold og trusler som vilkår? Hvor meget skal vi finde os i? Har SL overhovedet en holdning til det? Der synes jeg, at en som Dennis Kristensen har været mere ude og sige, hvornår nok er nok.

HVAD SKAL DER TIL FOR, AT DU VILLE HAVE LYST TIL AT INVOLVERE DIG MERE I SOCIALPÆDAGOGERNE?

PROAKTIV DEBAT
Oplysning om, hvad jeg kunne involvere mig i og en mere proaktiv brug af debatten blandt medlemmerne. Folk er engagerede, de tænker og interagerer på facebook – det gør jeg også selv. Jeg tror, at der er rigtig mange, der har en holdning, som de gerne vil dele og diskutere, hvis man kunne få dem engageret.

Thomas Wichmann, 40 år,
arbejder med børn og unge med sociale
problemer på et privat opholdssted

HVORDAN KAN SOCIALPÆDAGOGERNE BLIVE MERE RELEVANT FOR DIG?

FLERE ARRANGEMENTER
For eksempel ved at rykke nogle af arrangementerne ud på arbejdspladsen. Det ville gøre det mere jordnært. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere faglige arrangementer. Det kunne være temaaftener med fokus på konkrete områder som fx anerkendende pædagogik eller om voksne med kognitive udfordringer. Måske kunne webinar være en god ide for dem, der har svært ved at bruge en aften på et seminar - så kan man sidde i sin egen stue.

SYNLIGE TILLIDSFOLK
Når jeg snakker med mine kolleger, savner vi, at vores tillidsfolk er mere synlige, for det er jo dem, det er tættest på i vores hverdag. Jeg fornemmer, at min TR gør et godt stykke arbejde, men det er ikke i det daglige, at vi ser hende.

DE GODE HISTORIER
Jeg tror, det ville være godt med mere fokus på de gode historier - nogle nutidshistorier om, hvorfor fagforeningen er vigtig, og hvad kontingentkronerne går til. Der må være en grund til, at min generation ikke er overbevist om at være i fagforening.

HVAD SKAL DER TIL FOR, AT DU VILLE HAVE LYST TIL AT INVOLVERE DIG MERE I SOCIALPÆDAGOGERNE?

OPLYSNING
At jeg bliver bedre oplyst om de muligheder, der er for at være engageret. Umiddelbart forbinder man jo fagligt arbejde med bestyrelsesarbejde, og det er tidskrævende. Jeg tror, at mange har travlt og har derfor brug for nogle måder, som ikke er så tidskrævende.

Joachim Slott, 28,
arbejder på et bofællesskab med voksne
med autismespektrumforstyrrelser

HVORDAN KAN SOCIALPÆDAGOGERNE BLIVE MERE RELEVANT FOR DIG?

FYRAFTENSMØDER
Jeg kunne godt tænke mig nogle flere faglige fyraftensmøder, ligesom de har i BUPL. Eller at man kunne skabe nogle netværksgrupper, hvor man kunne mødes med kolleger. Et kursus koster tit rigtig mange penge, men egentlig har man mest brug for andres erfaringer, og det kan man jo fx få gennem et netværk.

VIDEN OM RETTIGHEDER
På min arbejdsplads taler vi en del om trusler og psykisk vold - og om hvordan vi håndterer anmeldelse og sygemeldinger i den forbindelse. Her kunne det være rart, hvis en fra fagforeningen kunne fortælle om, hvilke rettigheder vi har - og så kunne man derefter drøfte på arbejdspladsen, om der er nogle retningslinjer eller tiltag, vi mangler.

HVAD SKAL DER TIL FOR, AT DU VILLE HAVE LYST TIL AT INVOLVERE DIG MERE I SOCIALPÆDAGOGERNE?

NETVÆRK
Jeg overvejer, om ledelse skal være en del af min fremtid, og der kunne det være relevant med et netværk med andre i samme situation, hvor man får inspiration til, hvordan man kommer ind i ledelse. Man kunne også invitere en leder ind i det forum, som kunne give sine erfaringer videre. Hvis der var sådan nogle netværk, ville jeg også involvere mig aktivt og give noget tilbage.

Sofie Andersen, 30,
er ansat på et
socialpsykiatrisk bosted

Bliv medlem