Gå til indhold

GF Bornholm

Ny kredsformand: OK18 gav et sug i maven

OK18 var et godt afsæt for at vise værdien af et medlemskab og komme tæt på medlemmerne, sagde kredsformand Bitten Sohn Thomsen, da hun på årets kredsgeneralforsamling gav en personlig beretning om sit første år som formand

5. oktober 2018

Artikel
Bornholm-1.jpg

Forfatter: Iben Konradi Nielsen

Da Bitten Sohn Thomsen blev valgt som kredsformand på Bornholm i 2017, var det med et løfte om synlighed og tilgængelig med overskriften ’Vi er tæt på dig og din hverdag’. Der gik dog kun kort tid, før en truende konflikt ryddede alle planer til side og erobrede dagsordenen for hele bestyrelsen.

– Kredskontoret blev forvandlet til en kommandocentral, som kun kunne fungere i praksis, fordi bestyrelsen og nogle tillidsfolk ydede en helt særlig indsats, fortalte Bitten Sohn Thomsen på årets kredsgeneralforsamling torsdag den 4. oktober.

Her benyttede hun den mundtlige beretning til at give deltagerne nogle personlige betragtninger fra sit første år som kredsformand.

Et år, hvor 30 medlemmer fra tre arbejdspladser blev udtaget til konflikt, og hvor kredsen samtidig tog initiativ til at udvide telefontiden, arrangere besøg på arbejdspladser og lave presseaktiviteter, lokale events og demonstrationer, både alene sammen med andre faglige organisationer. Alt imens en mulig konflikt rykkede tættere og tættere på.

Klart konfliktgrundlag
Bitten Sohn Thomsen mindes særligt et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i forbundshuset i København med OK-situationen som eneste punkt på dagsordenen. Dialogen gik på, om reallønsfremgang var eneste konfliktgrundlag, eller om andre forbundskrav skulle sidestilles.

Forbundsformand Benny Andersen pointerede kraftigt, at OK-forhandlinger alene handler om medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Derfor var konfliktgrundlaget klart: reallønsfremgang. Og dermed også en villighed til at gå i konflikt, hvis dette mål ikke blev nået.

– Jeg husker meget tydeligt, at jeg fik et kæmpe sug i maven, der fulgte med mig helt til Bornholm. Et sug over det kæmpe ansvar, jeg havde og har overfor jer medlemmer. Et ansvar, der gør, at jeg hver dag må lægge mig i selen for at gøre mit bedste og leve op til jeres tillid. Jeg tænker, det er sundt at være sit ansvar bevidst – så den oplevelse fra hovedbestyrelsesmødet bærer jeg med taknemmelighed rundt på, sagde kredsformanden.

Overenskomstforhandlingerne har gjort det nemmere at konkretisere, hvorfor det er så vigtigt at være medlem af Socialpædagogerne, hvad et fællesskab bidrager med, og hvorfor det koster det, det gør

Bitten Sohn Thomsen, kredsformand

Samtlige ledermedlemmer besøgt
Fællesskabet sejrede som bekendt i OK18, og det har ifølge Bitten Sohn Thomsen givet nye muligheder for at synliggøre værdien af det faglige kontingent.

– Overenskomstforhandlingerne har gjort det nemmere at konkretisere, hvorfor det er så vigtigt at være medlem af Socialpædagogerne, hvad et fællesskab bidrager med, og hvorfor det koster det, det gør, sagde formanden, der sammen med kredsbestyrelsen har fortsat strategien om at være synlig og tilgængelig overfor medlemmerne.

Samtlige ledermedlemmer og en stribe arbejdspladser er besøgt, der er afholdt lokale medlemsarrangementer, og samtidig har bestyrelsens intensiveret dialogen med lokale politikere og embedsmænd om blandt andet rekrutteringsproblemer, arbejdsmiljø og MED-samarbejdet med det mål at sætte en socialpædagogisk dagsorden politisk.

Kontoret bruges flittigt
Indsatsen og den stigende synlighed har medført både 20 nye medlemmer af kredsen og flere aktive i det lokale fagforeningsarbejde.

– Jeg har ikke før set kontoret blevet brugt så flittigt. Der er sket en forandring - der kommer mange ind og bruger lokalerne, og der er meget medlemsaktivitet. Medlemmerne ved, hvor de skal henvende sig, og der er altid én på telefonen, forklarede bestyrelsesmedlem Karen Lisbet Kusk i en kommentar til beretningen.

Arbejdet med at være tæt på medlemmerne fortsætter i 2019, både i regi af bestyrelsens strategi ’Vi er tæt på dig og din hverdag’ - og i det kommende kongresprojekt ’Vi er Socialpædagogerne’. der har samme tema: Medlemsværdi og engagement tæt på medlemmerne.

Bliv medlem