Gå til indhold

arbejdsskader

Lettere at få anerkendt arbejdsulykker

Nu er der udsigt til, at det bliver det lettere få arbejdsulykker anerkendt som arbejdsskader. Beskæftigelsesministeren planlægger et lovforslag som vil betyde, at flere kan få anerkendt deres arbejdsskade

4. oktober 2018

Artikel
godkendelse.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Det er en rigtig god dag for Socialpædagogerne. For mange års arbejde for at gøre arbejdsskadesystemet lidt mere retfærdigt er nu lykkes. Et forslag om en lovændring er nemlig på vej fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Forslaget vil betyde, at det bliver lettere at få anerkendt en arbejdsulykke – en ændring, der i den grad er tiltrængt, for som det er i dag, bliver over halvdelen af de anmeldte arbejdsskader afvist, forklarer Socialpædagogernes arbejdsskadekonsulent Eva Schramm.

– Vi er så glade for, at ministeren tager fat på at få rettet op på et urimeligt system. Hvis vores medlemmer udsættes for en ulykke, mens de passer deres job, skal det naturligvis anerkendes som en arbejdsskade, siger hun.

Bagatelgrænse afviser skader
I 2013 faldt antallet af anerkendte arbejdsskader drastisk, efter at en højesteretsdom gjorde det sværere at få sin sag anerkendt. Dommen medførte en ny praksis, hvor mange skader nu anskues som bagatelagtige og forbigående skader og derfor afvises som arbejdsskader. Den praksis har betydet, at mange socialpædagoger, som er kommet til skade efter at være blevet udsat for fx slag og spark på deres arbejde, har fået afvist deres sager.

- Når vores medlemmer kommer til skade på jobbet, har det ofte alvorlige konsekvenser for dem. Derfor kan det føles krænkende, når en ulykke ikke anerkendes som en arbejdsskade, men bare betragtes som en bagatel.

Eva Schramm, arbejdsskadekonsulent

Rent juridisk er det afgørende, at man får anerkendt sin arbejdsskade, for at man kan få dækket udgifterne til behandling. Men derudover har det også en stor psykologisk betydning, at man, når man kommer til skade på sit arbejde, også får anerkendt, at man er omfattet af loven, forklarer arbejdsskadekonsulenten.

- Når vores medlemmer kommer til skade på jobbet, såvel fysisk som psykisk, har det ofte alvorlige konsekvenser for dem. Derfor kan det føles krænkende, når en ulykke ikke anerkendes som en arbejdsskade, men bare betragtes som en bagatel – noget der går over af sig selv – af arbejdsskadesystemet, siger Eva Schramm.  

Forbundets indsats har båret frugt
Socialpædagogerne har sammen med fem andre forbund arbejdet målrettet for at få gjort noget ved problemet og har gennem en længere periode været i dialog med beskæftigelsesministeren samt opfordret Folketingets beskæftigelsesudvalg til at presse på for en politisk løsning. Og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var lydhør: ’Jeg er helt enig, det skal vi have gjort noget ved’, sagde han i foråret om problematikken.

Nu sættes der handling bag ordene med det nye lovforslag, som har til formål at genoprette anerkendelsesbegrebet og give øget mulighed for anerkendelse af arbejdsulykker, som det lyder i lovforslaget.

Socialpædagogernes næstformand, Marie Sonne, glæder sig over udviklingen i sagen.

– Lovforslaget viser, at vores arbejde bærer frugt. Der er blevet lyttet til os, så det betaler sig, når vi vedholdende arbejder for at få ændret på uhensigtsmæssige regler, siger hun.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i december og bliver dermed tidligst en realitet til næste år.

Bliv medlem