Gå til indhold

dagpenge

Ingen dagpenge efter udlandsophold

Et nyt lovforslag vil afholde mange danskere fra at tage til udlandet. For gør man det, risikerer man at miste dagpengeretten. 7 ud af 10 socialpædagoger vil fravælge at rejse ud, hvis lovforslaget vedtages, viser ny undersøgelse

16. oktober 2018

Artikel
udrejse.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Tager du et job i udlandet, kan det fremover betyde, at du ikke kan få dagpenge, når du kommer hjem til Danmark igen. Det kan blive konsekvensen, hvis et nyt lovforslag om opholdskrav vedtages. Lovforslaget, som er fremsat af regeringen og Dansk Folkeparti, vil betyde, at man mister retten til dagpenge, hvis man har opholdt sig uden for EU/EØS-området i mere end 12 måneder de seneste otte år. Det vil sige, at danske statsborgere, som har opholdt sig i eksempelvis USA, Asien eller Afrika i sammenlagt mere end et år, vil være direkte afskåret fra ret til dagpenge i syv år (se boks).

Afholder danskere fra at rejse ud
Forslaget kan få stor betydning for socialpædagogers lyst til at rejse ud i verden, viser en ny rundspørge blandt medlemmerne i Socialpædagogernes a-kasse. 7 ud af 10 vil afholde sig fra at rejse ud, hvis konsekvensen bliver, at de ikke kan regne med at kunne gøre brug af dagpengeordningen, når de kommer hjem.

Tendensen er den samme hos andre a-kasser. Brancheorganisationen Danske a-kasser har gennemført en undersøgelse blandt i alt seks a-kasser. Besvarelser viser, at 78 pct – næsten 8 ud af 10 medlemmer – siger, at de i høj eller nogen grad vil undlade at rejse uden for EØS-området, hvis det nye opholdskrav bliver til lov. Samtidig siger flere af de medlemmer, der allerede arbejder i udlandet, at de vil overveje, om de overhovedet vil vende hjem til Danmark, nu hvor deres sikkerhedsnet er væk.

–  At så mange vil undlade at rejse ud i verden og søge viden og inspiration, bør få politikere med et globalt udsyn til at tænke sig om en ekstra gang.

Michael Madsen, formand for Socialpædagogernes a-kasse

Det vil få negative følger både for medlemmerne og for landet, mener Socialpædagogerne.

–  At så mange vil undlade at rejse ud i verden og søge viden og inspiration, bør få politikere med et globalt udsyn til at tænke sig om en ekstra gang. Det danske arbejdsmarked nyder godt af, at folk rejser ud og får nye perspektiver på, hvordan vi løser de hjemlige udfordringer, siger formand for Socialpædagogernes a-kasse, Michael Madsen.

Unødvendigt og skævt
Hensigten med opholdskravet er, at det skal fungere som et værn mod, at borgere fra såkaldt tredjelande (lande udenfor EU/EØS) kan udnytte dagpengesystemet. Det er imidlertid ikke kun udlændinge, man rammer, men også danske statsborgere, som har betalt til dagpengesystemet i mange år. Dermed rammer opholdskravet skævt og er desuden unødvendigt, mener a-kasserne. For dagpengesystemet har allerede i dag en række indbyggede værn, som afskærer borgere fra tredjelande i at få dagpenge i Danmark uden at have bidraget på lige fod med danske statsborgere.  

Socialpædagogerne mener, at forslaget om opholdskrav slet og ret bør tages af bordet, da det forringer den danske arbejdsløshedsforsikring.

– Det er udlændingepolitik, der ’smugles’ ind i en forsikringsordning, hvor det ikke hører hjemme og som rammer de borgere, som betaler for at være forsikret mod arbejdsløshed, siger Michael Madsen og fortsætter:

– Det er helt urimeligt, at man mister retten til at gøre brug af den forsikring, man har betalt til.

Forslaget om at indføre opholdskrav er netop fremsat og skal nu behandles i Folketinget.

Du kan læse mere om opholdskravet på Danske a-kassers hjemmeside: danskeakasser.dk/opholdskrav og dagpenge

Fakta om opholdskravet

Træder i kraft ved årsskiftet
Fra den 1. januar 2019 træder opholdskravet i kraft. Det indfases dog gradvist. I 2019 er opholdskravet 5 ud af 8 år, i 2020 6 ud af 8 år og i 2021 er opholdskravet 7 ud af 8 år. Da opholdskravet gælder tilbage i tid, vil det reelt ramme med tilbagevirkende kraft og få konsekvenser for danske statsborgere, der tidligere har boet i udlandet, men siden er vendt tilbage til Danmark igen.

Rammer også samlevere, ægtefæller og børn
Det er ikke kun et a-kasse-medlem, som har opholdt sig i udlandet, der bliver ramt. Det rammer også samlevere/ægtefæller og de børn, der er fulgt med til udlandet.

Rammer andre ydelser
Kravet vil også få betydning for andre ydelser, fx feriedagpenge, barsels- og sygedagpenge.

Undtagelser
Nogle grupper er undtaget fra kravet. Se hvilke på www.danskeakasser/opholdskrav-og-dagpenge 

EØS
EØS-området er EU-landene + Norge, Island og Lichtenstein.

Bliv medlem