Gå til indhold

GF Storkøbenhavn

Fokus på fællesskab og faglighed

Omkring 100 medlemmer mødte op til generalforsamling i Kreds Storkøbenhavn, hvor der bl.a blev talt om faglighed og OK18. 31-årige June Lee Bech var med for første gang

1. oktober 2018

Artikel
GF-Skbh-5-portræt_1128x600 (3).jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

’Her bagefter kan jeg godt have lidt halvdårlig samvittighed over, at jeg aldrig nåede ind for at stå med de røde faner under OK18. Og så tænkte jeg: Nu kan jeg da tage med til generalforsamlingen.’
Sådan lød det fra 31-årige June Lee Bech, der var taget til generalforsamling i Kreds Storkøbenhavn sammen med omkring 100 andre. Langt de fleste deltagere er aktive i Socialpædagogerne, idet de enten er eller har været tillidsrepræsentanter, men for June Lee Bech er det nyt at engagere sig i fagforeningen.
– Jeg har været medlem af Socialpædagogerne i fem år uden at gå så højt op i det, men i forbindelse med OK18 blev jeg mere interesseret. Jeg arbejder selv på Helhedstilbuddet Blindenetværket i Gentofte, og vi var ikke trukket ud til strejke, men det var der nogle af naboinstitutionerne, der var. Så det kom ret tæt på mig selv, siger hun.

Der skete noget helt særligt omkring Forligsinstitutionen, hvor vi igen begyndte at tale om solidaritet og fællesskab

Lars Petersen, formand Kreds Storkøbenhavn

Sammenholdets styrke
OK18 fyldte også meget på Kreds Storkøbenhavns generalforsamling. Rent fysisk var væggene pyntet med plakater med billeder fra forårets demonstrationer, og kredsformand Lars Petersen brugte en stor del af sin tale på at tale om OK18.
– Der skete noget helt særligt omkring Forligsinstitutionen, hvor vi igen begyndte at tale om solidaritet og fællesskab. Og selv om der var sprækker i forløbet, var det også sammenholdets styrke, der gjorde, at vi fik den rigtige løsning. OK-forløbet har vist, at hvis fagbevægelsen vil, så kan de også noget, sagde han.

Valgkamp med temamøder
På generalforsamlingen i 2017 blev kredsformanden og resten af kredsbestyrelsen valgt for to år, så i år var generalforsamlingen forholdsvis kort uden afstemninger. Lars Petersen gjorde status over det forgangne år, og ud over at tale om OK18 fortalte han bl.a. om kredsens arbejde op til kommunalvalget i 2017.
– I valgkampe bliver det tydeligt, at socialområdet nemt drukner, når vi skal tale om velfærd, fordi det hurtigt kommer til at handle om folkeskole og ældreområde. Men vi prøver at fastholde en socialpædagogisk dagsorden. Denne gang inviterede vi byrådskandidater i kredsen til tre temamøder, hvor vi satte dagsordenen og fortalte om socialpædagogik, og det kom der en god dialog ud af, sagde han.
Lars Petersen fortalte også, hvordan kredsen arbejder for at klæde medlemmerne bedre på til at sætte ord på det socialpædagogiske arbejde.
– Det er nemt nok, når vi taler med hinanden – men vi skal også kunne forklare andre, hvad socialpædagogik er, sagde han.

Film om socialpædagogik
Kredsen har for nogle år siden lavet en værktøjskasse, der kan bruges til formålet, og nu har kredsen også produceret en lille film, der viser, hvad socialpædagogik er. Se filmen her: 
– Filmen er allerede blevet set 27.000 gange på Youtube, og nu vil vi prøve at relancere den. Vi håber også, at filmen kan bruges sammen med værktøjskassen, og her fra kredsen vil vi gerne komme ud på arbejdspladser og sætte gang diskussioner, sagde Lars Petersen.
June Lee Bech syntes, det var spændende at høre om arbejdet i kredsen.
– Jeg får selvfølgelig nyhedsbreve om det, men de kan godt drukne lidt i mailboksen. Så det var fedt at høre kredsformanden fortælle.

June Lee Bech om Socialpædagogerne

Socialpædagogerne vil som organisation gerne blive klogere på, hvad medlemmerne ønsker af fagforeningen. Derfor blev deltagerne på generalforsamlingerne bedt om at besvare en række spørgsmål om Socialpædagogerne og diskutere deres svar.

Her er June Lee Bechs bud:

Hvad er den bedste oplevelse, du har haft med Socialpædagogerne?
OK 18. Det var en god oplevelse at se, hvor engagerede socialpædagogerne var.

Hvilke aktiviteter skulle det være muligt at engagere sig i, for at du eller dine kollegaer ville have lyst til at blive mere aktive i Socialpædagogerne?
Flere aktiviteter helt tæt på arbejdspladsen.

Afslut sætningerne:

Hvis Socialpædagogerne lukkede i morgen, ville jeg mest af alt savne:
Trygheden ved at vide, at nogen kæmper for min sag og mit fag.

Hvis jeg kunne ændre én ting hos Socialpædagogerne, så ville jeg:
Sætte kontingentet ned for at tiltrække flere nye medlemmer.

Socialpædagogerne ville være mere relevante i mit arbejdsliv og i min hverdag, hvis:
Alle på arbejdspladsen var mere engagerede og fx tog til arrangementer sammen.

Bliv medlem