Gå til indhold

Beskæftigelse

Flere med handicap skal i job

Med et nyt udspil vil regeringen bringe 13.000 flere personer med handicap i job. Bl.a. via bedre uddannelse og mindre bureaukrati.

18. oktober 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Bedre muligheder for at tage en erhvervsuddannelse. Et kompetencekort, der giver virksomhederne indblik i mulighederne for støtteordninger - og ekstra gymnasiale klasser til mennesker med autismespektrum-forstyrrelser. Sådan lyder nogle af elementerne i et nyt udspil fra regeringen, der vil afsætte 120 mio. kr. til at få 13.000 mennesker med handicap i beskæftigelse frem mod 2025.

– Der er brug for at arbejde med viden og fordomme, så virksomhederne ikke holder sig tilbage for at ansætte mennesker med handicap, fordi de ikke kender til ansøgernes kompetencer, eller fordi de ikke kender mulighederne for støtte, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) til altinget.dk.

I udspillet indgår også forslag om at indføre pilotafprøvning af støtte og mestringsforløb samt en job-uge for virksomheder og personer med handicap.

Mindre bureaukrati
En stor del af udspillet handler om at gøre hele handicapområdet mindre bureaukratisk. Bl.a. foreslår regeringen, at det skal være lettere at beholde hjælpemidler i overgangen mellem endt uddannelse og det første job, og at fjerne den aldersgrænse, der lige nu betyder, at mennesker med handicap mister retten til hjælpemidler på deres arbejdsplads, når de går på pension. Det skal også være lettere for mennesker med handicap at gennemføre en erhvervsuddannelse

- bl.a. ved at give mulighed for at tage praktikdelen på nedsat tid. Endelig vil regeringen oprette en vidensplatform, så jobcentre, socialrådgivere og virksomheder hurtigt kan få indblik i, hvilke redskaber, teknologiske muligheder og indsatser, der kan få flere i beskæftigelse.

Læs hele udspillet

 

Bliv medlem