Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Derfor sagsøges borgere

At sagsøge en borger kan være sidste udvej for, at en socialpædagog kan få erstatning for en skade påført af borgeren. Socialpædagogerne arbejder for en lovændring.

18. oktober 2018

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Når en borger utilsigtet kommer til at skade en socialpædagog, så er det en arbejdsskade, og derfor kan socialpædagogen have ret til erstatning. Men har borgeren ikke egen ansvarsforsikring - eller dækker forsikringen ikke - så er det, som reglerne er i dag, nødvendigt at sagsøge borgeren i en civil retssag for at få erstatning for de påførte skader.

Berlingske Tidende bragte for nylig en historie om, at Socialpædagogerne har sagsøgt en person med udviklingshæmning for et medlem, der er blevet skadet på jobbet. Ifølge Socialpædagogerne er det dog sidste udvej at sagsøge borgerne. Det er hverken rimelige for borgeren eller socialpædagogen - så systemet bør laves om, mener næstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne.

– Det er selvfølgelig ikke i orden, at man kan komme i en sådan klemme, når man bare passer sit arbejde. Socialpædagoger ønsker selvfølgelig at tage hensyn til borgeren, men samtidig skal man heller ikke acceptere arbejdsskader uden at få kompensation for fx tabt arbejdsfortjeneste, siger hun.

Politikerne lytter
Derfor arbejder forbundet for, at lovgivningen ændres, så kommuner og regioner enten tvinges til at tegne en kollektiv forsikring, eller er arbejdsskadelovgivningen ændres.

– Det er tydeligt, at vi skal have ændret systemet, for det er ikke i orden, at samfundets mest udsatte bliver sagsøgt. Men samtidig skal socialpædagoger selvfølgelig have erstatning, hvis de har ret til det, siger Marie Sonne. Og politikerne har fået øjnene op for problematikken. Både Enhedslistens socialordfører Jakob Sølvhøj og Liberal Alliances Laura Lindahl siger til Berlingske Tidende, at systemet er åbenlyst urimeligt i dag. Socialminister Mai Marcado (K) sender dog bolden videre til kommunerne.

– Jeg vil opfordre kommunerne til at se på, hvordan man på en hensigtsmæssig måde løser de situationer, hvor skaden alligevel sker, sådan så personalet får mulighed for at få erstatning, uden at beboerne skal trækkes gennem retssystemet, udtaler hun i en skriftlig kommentar til Berlingske Tidende.

Sådan er reglerne:

Når en socialpædagog udsættes for vold på jobbet, er der mulighed for erstatning fra to steder:

  • Arbejdsskadesikringsloven (kan kun give erstatning for varigt mén, dækning af udgifter til behandling og medicin samt erstatning for tab af erhvervsevne)

  • Erstatningsansvarsloven (kan give erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste), hvor erstatning kan tilkendes via Ansvarsforsikring, Erstatningsnævnet - eller civilt søgsmål mod skadevolder.
Bliv medlem