Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Vi skal sikre kvaliteten på uddannelsen

Ny evaluering af pædagoguddannelsen viser, at der er plads til forbedringer – og behov for politisk at sikre ordentlige rammer for uddannelsen, mener Socialpædagogerne

9. januar 2018

Artikel
marie-sonneB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Ricky John Molloy

Tre ud af fire synes det faglige niveau på det første halve år af den nye pædagoguddannelse er fint eller højere, end de forventede, viser en ny evaluering. Men uddannelsen kan og skal selvfølgelig udvikles og blive bedre – det skylder vi de børn, unge, udsatte og handicappede borgere, der har behov for solid pædagogisk faglighed, mener Marie Sonne, næstformand hos Socialpædagogerne.

Det er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der har spurgt de studerende, der startede på pædagoguddannelsen i 2016, hvordan de vurderer de første halve år på uddannelsen. De første hele år på uddannelsen er et grundforløb, hvorefter de studerende vælger sig ind på en specialisering som fx socialpædagog.

– Når hver femte studerende i den nye evaluering af det første halvår på pædagoguddannelse siger, at uddannelsen er mindre krævende, end de havde forventet, må det selvfølgelig mane til eftertanke ude på uddannelsesstederne. Og samlet set siger evalueringen noget om den udfordring, landets største uddannelse står med, siger Marie Sonne.

Hun peger på, at undersøgelsen samtidig viser, at det først og fremmest er den gruppe studerende, der er startet på uddannelsen med en studentereksamen med et snit på over 4, der har en oplevelse af lave krav. 27 pct. synes derimod, at studiekravene er som forventet, og hele 47 pct. finder studiet mere krævende, end de havde regnet med.

– Det siger noget om, at netop pædagoguddannelsen har en meget sammensat skare af studerende med en række forskellige baggrunde: Fx har nogle erhvervserfaring som medhjælpere, andre har ikke – og at der er en stor aldersspredning blandt de studerende. Det er en kæmpe gevinst rent menneskeligt og en mangfoldighed, vi skal værne om. For den sikrer, at vi på den anden side af uddannelsen kommer til at stå med en solidt funderet gruppe pædagoger, der kan løfte de mange og meget forskellige pædagogiske opgaver, siger Marie Sonne.

– Og det er her, vi skal stille krav til en fortsat udvikling og skærpelse af uddannelsen. Den er ikke bare landets største, den er også den vigtigste i og med, at de mange forskelligepædagogiske indsatser er af afgørende betydning for både børn og unge og for udsatte og handicappede borgere. Derfor skal der investeres solidt i en udvikling af uddannelsen, siger Marie Sonne.   

Hun peger på, at evalueringen tyder på, at der er behov for at se på de studieforberedende indsatser og den støtte, den enkelte studerende kan få i forbindelse med studiestarten, ligesom det fortsat er streng nødvendigt at se på rammerne på uddannelsen – fx når det gælder timetallet – og hele tiden have den faglige kvalitet og udvikling for øje. 

Marie Sonne understreger også, at der forsat mangler en samlet evaluering af den nye uddannelse og dermed af det samlede forløb frem mod specialiseringen som fx socialpædagog.

– Ingen tvivl om, at vi hele tiden skal holde øje med uddannelsen og de betingelser, uddannelsesstederne og de studerende arbejder under, og man kan da overveje, om den forestående samlede evaluering af uddannelsen bør fremrykkes. Men det er helt sikkert på tide, at det fra politisk side også erkendes, at kvaliteten på pædagoguddannelsen er afgørende for hele samfundet – og at den erkendelse så også fører til, at man sikrer bedre rammer for uddannelserne, siger hun.

Bliv medlem