Gå til indhold

Udbud

Velfærdsområdet – en særlig udfordring

Når det handler om fx botilbud og ældrepleje, er der flere barrierer forbundet med at få private til at løse opgaverne, viser ny undersøgelse fra KL

26. januar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Mere end hver fjerde opgave i landets 98 kommuner bliver i dag udsat for konkurrence blandt private leverandører. Regeringen lægger op til, at endnu flere opgaver skal i udbud og vil bl.a. opstille måltal for, hvor stor en del af de opgaver, der skal udbydes.

Men der er stor forskel på at sende snerydning eller affaldshåndtering i udbud i forhold til opgaver inden for fx det specialiserede område. Det viser en ny undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev, Momentum, baseret på en rundspørge blandt kommunaldirektører. 

Her svarer syv ud af ti kommunaldirektører, at der er større barrierer forbundet med at samarbejde med private leverandører om opgaver på velfærdsområderne sammenlignet med opgaver på det tekniske område. 

En udbudschef i Odense Kommune, Cecilie Førby, forklarer det i nyhedsbrevet Momentum sådan her:

– Selve udbudsprocessen er ikke svær, men det er svært, fordi man ikke ved, hvordan man skal skrue en kontrakt sammen på de her områder. Særligt når det gælder længere forløb. For hvordan skal man følge op på den her type kontrakt, og hvordan måler man på succesraten?

Handler mere om variation

I undersøgelsen giver flere af de adspurgte kommunaldirektører udtryk for, at der på velfærdsområdet er flere barrierer end på det tekniske område i form af fx større risiko for konkurser, et umodent leverandørmarked og usikkerhed om gevinsterne. Så vil man konkurrenceudsætte på velfærdsområderne, skal man være ekstra grundig med, hvordan man beskriver kvalitetskravene – og hvordan man sikrer, at leverandørerne har den rigtige økonomi og de rette kompetencer og erfaringer for at kunne løse borgernære opgaver. 

Ifølge undersøgelsen ser kommunaldirektørerne ikke kun på det økonomiske perspektiv, når det handler om udbud på velfærdsområdet. Her handler det i høj grad også om at sikre øget variation i kommunens udbud, nytænkning og innovation og øget brugertilfredshed. 

Bliv medlem