Gå til indhold

Dobbeltdiagnose

Udspil: Én indgang til behandling

Regeringen vil samle ansvaret for behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser. God idé, lyder det fra Socialpædagogerne

26. januar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Desværre – du bliver nødt til at få styr på dit misbrug, før du kan blive indlagt på psykiatrisk afdeling. 

Sådan lyder beskeden ind imellem til mennesker, der både har alvorlige psykiske lidelser og et misbrug – og ofte oplever at blive kastebold mellem henholdsvis den kommunale misbrugsbehandling og den regionale psykiatri. 

Men fremover skal der sikres bedre sammenhæng i behandlingen af mennesker med dobbeltdiagnoser, lyder det i et nyt sundhedsudspil fra regeringen, ‘Sundhed, hvor du er’. Med udspillet lægger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) op til at ændre den gældende fordeling af ansvaret for misbrugsbehandlingen for mennesker med psykiske lidelser, så den fremover samles i regionalt regi, der i forvejen har ansvaret for behandlingen af mennesker med psykiske lidelser.

Formålet er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende behandling af høj kvalitet – og undgå, at de særligt udsatte borgere med dobbeltdiagnose bliver tabt mellem to stole i deres behandlingsforløb. 

Sammenhæng i indsatser

Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, er positiv over for regeringens forslag om at placere ansvaret for behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser ét sted.

– Det ligger tæt op ad det, vi har efterlyst længe. Vi ønsker netop, at der placeres et ansvar for behandlingen af denne gruppe mennesker, som ellers risikerer at blive sendt fra det ene sted til det andet, når de skal behandles for deres misbrug og psykiske sygdom, siger hun.

Ved at placere ansvaret samlet i fx regionerne, sikrer man rammerne for at skabe mere sammenhængende indsatser, tilføjer Verne Pedersen.

– Det vigtigste er at sikre, at disse mennesker får det rigtige tilbud. Og ved at samle ansvaret for behandling ét sted, kan man i højere grad sikre sammenhæng og udvikle kvaliteten i arbejdet. Det er vigtige fokuspunkter for os, siger hun. 


Regeringens udspil rummer otte initiativer, der skal skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Download det her 

Bliv medlem