Gå til indhold

Lovguide

Tilkøb af ledsagelse – men hvordan?

Fra nytår gælder den nye lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Men hvad betyder den i praksis for dig, der arbejder på et botilbud?

3. januar 2018

Artikel
_P9Q5009_2.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Rasmus Baaner

Arbejder du på et botilbud eller på en botilbudslignende boform – altså et døgntilbud til voksne med psykiske funktionsnedsættelser – i kommunalt eller regionalt regi? Så er den nye lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier vigtig at kende til.

Loven, der trådte i kraft 1. januar, blev vedtaget i sommer efter flere års debat om, hvordan kommunerne dels måtte og dels reelt håndterede mulighederne for ledsagelse i ferier.

Den nye lov sætter rammerne for, hvordan ‘visse kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie til døgntilbuddets beboere over 18 år’, som der står i § 1.

Kort opsummeret betyder loven for borgeren og for jer som personale og ledelse, at:

  • Tilkøbet af ledsagelse skal ligge ud over den indsats efter § 85 i serviceloven, som beboeren er visiteret til på botilbuddet – altså ligge ud over stedets kerneydelse.
  • Det er ledelsen på det enkelte tilbud, der beslutter, om man vil tilbyde ledsagelse.
  • En ferie skal indeholde mindst én overnatning, og den kan både gå til udlandet og holdes i Danmark.
  • Målgruppen er beboere, der har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, og som selv ønsker at tilkøbe ledsagelse til ferier.
  • Tilkøbet kan kun anvendes, hvis døgntilbuddet kan sikre, at ferien gennemføres personalemæssigt forsvarligt.
  • Der skal laves selvstændigt regnskab for det enkelte tilkøb – botilbuddet må ikke tjene på tilkøbet.
  • Ledsagelse kan kun ske med personale, der er ansat på det døgntilbud, der tilbyder tilkøbet af ledsagelse.
  • Personalet på ledsagelsen skal være dækket af en arbejdsgiverforsikring og omfattet af deres normale løn- og ansættelsesvilkår. 

Det er vigtigt at have for øje, at der med den nye lov er tre typer af ledsagelse i spil, som det er afgørende ikke at få blandet sammen. Ud over mulighederne i den nye tilkøbslov, der er en helt selvstændig lov, handler det om to paragraffer i serviceloven:

  • Socialpædagogisk støtte efter § 85 til udflugter, aktiviteter og gøremål uden for egen bolig og botilbud.
  • Ledsagelse efter § 97, der ikke må omfatte socialpædagogisk støtte, og hvor der kan bevilges op til 15 timer om måneden, hvor borgeren selv bestemmer, hvad de skal bruges til.

Se lovteksten på retsinformation.dk via www.kortlink.dk/sfhf

Vidste du at…

… voksenbestemmelserne i serviceloven også er ændret fra nytår, ligesom loven har fået revideret sin formålsparagraf? Du kan læse mere om de nye voksenbestemmelser i næste nummer af Socialpædagogen.

Bliv medlem