Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Stærkere TRIO med SPARK

Bedre samarbejde og en mere handlekraftig TRIO er blandt de tilbagemeldinger, SPARK får i den første store evaluering af indsatsen

26. januar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Når ledere og medarbejdere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder til at igangsætte initiativer, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Det viser en omfattende evaluering af SPARK, som TeamArbejdsliv har lavet, skriver nyhedsbrevet Viden På Tværs. 

Evalueringen viser, at 93 pct. af ledere og medarbejderrepræsentanter i TRIO/MED er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet, og at ni ud af ti i høj grad eller meget høj grad vil anbefale SPARK til andre arbejdspladser.

SPARK blev etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en del af overenskomstforliget i 2015 for at understøtte arbejdet for et godt psykisk arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser. Siden har mere end 200 arbejdspladser fra 80 kommuner fået støtte – og ifølge evalueringen vil knap to tredjedele søge igen, hvis de får mulighed for det. 

Lokale kompetencer

Når SPARK-konsulenterne rykker ud på de kommunale arbejdspladser, har de først og fremmest fokus på at styrke handlekompetencen lokalt – og klæde MED og TRIO på med nye værktøjer, indsigter og metoder. 

Og på det punkt er SPARK kommet i mål, viser evalueringen. Knap tre ud af fire af de adspurgte mener, at forløbet har styrket de samarbejdende organer og gjort, at ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bedre forstår hinanden. 

Et TRIO-medlem er i evalueringsrapporten citeret for at beskrive det sådan her: ‘TRIO er blevet bevidst om, at det er vigtigt at arbejde sammen om en fælles opgave. Vi er også blevet yderligere opmærksomme på, hvor vigtigt arbejdsmiljøet er for medarbejderne og dermed for deres velvære’.

TeamArbejdslivs evaluering af SPARK bygger på spørgeskemaer til TRIO/MED på 64 arbejdspladser, casestudier af 13 arbejdspladser samt før og efter-målinger af det psykiske arbejdsmiljø på seks arbejdspladser.


Læs mere om SPARK her

Bliv medlem