Gå til indhold

Seksuel chikane

Socialpædagogerne mener

Vi har bedt næstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne om at give sit bud på, hvordan man sætter uønsket seksuel opmærksomhed på dagsordenen

26. januar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Hvordan bryder man tabuet omkring seksualitet?

– Som socialpædagog arbejder vi jo oftest sammen med borgerne i alle livet nicher, så det er helt naturligt, at der opstår tætte relationer og følelser, der nemt kan få en seksuel toning. Det skal vi have fokus på og tage et professionelt ansvar for at håndtere. Det handler både om at være bevidst om ens egen professionelle rolle og de signaler, man sender som person – men også at tage fat om de dilemmaer, der ligger i, at borgerne måske kan have svært ved at skelne mellem varme følelser, kærlighed og seksualitet. 

– Derfor synes jeg, at det er rigtig godt, at der nu kommer fokus på seksualitet i relationsarbejdet, som det sker med den nye guide. Og så har vi jo også for nogle år siden i forbundet udgivet et dilemmaspil, Inklusia. Et spil, der giver vores medlemmer mulighed for professionel refleksion ud fra deres hverdagsdilemmaer, herunder også seksualitet. 

Hvordan sættes seksualitet på skoleskemaet?

– Vi halter helt klart bagefter på pædagogstudiet, når det handler om at ruste de studerende til at håndtere borgernes seksualitet. Og det har vi råbt op om længe – senest ved den sidste evaluering af uddannelsen, hvor vi efterlyste mere undervisning med afsæt i de situationer, der kan opstå, når man arbejder i tæt relation med et andet menneske. For det er altså ikke nok at undervise i den almene seksuelle udvikling for børn og unge. Relationsarbejdet rummer jo nogle helt andre udfordringer, når vi taler om udsatte voksne. Og som uddannelsesforløbet er skruet sammen nu, er det desværre noget tilfældigt og oftest kun, når de studerende selv bringer det op, at der sættes fokus på seksualitet.  

Bliv medlem