Gå til indhold

Handicap

Sæt fokus på seksualitet

Seksuel adfærd er en del af hverdagen – også for mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Men på mange botilbud nedprioriteres seksualiteten, og medarbejderne er i tvivl om, hvordan de griber emnet an, viser ny undersøgelse

3. januar 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

’Hvis en borger fx får erektion under badet, er der ikke altid tid til at give ham alenetid, fordi andre opgaver skal udføres, eller bussen til dagtilbuddet venter’.

Sådan lyder et eksempel i en ny rapport ‘Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser’, som er udgivet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og bygger på resultaterne af en undersøgelse blandt bo- og aflastningstilbud.

For selvom langt de fleste fagpersoner ser det som en faglig opgave at forholde sig til beboernes seksualitet, mener et flertal, at der ikke er nok fokus på beboernes seksuelle trivsel på bosteder. Og der er stadig lang vej, før seksualitet ligestilles med andre behov som det at spise og sove, ligesom der mangler fokus på og prioritering af understøttelse af seksualitet, konkluderer forfatterne bag undersøgelsen.

Hele 65 pct. af det faglige personale føler sig ikke tilstrækkeligt fagligt rustede til at arbejde med borgernes seksualitet. De fleste har hverken under deres uddannelse eller efterfølgende modtaget kurser eller vejledning i, hvordan borgernes seksualitet understøttes. Efterspørgslen efter værktøjer og viden er derfor markant, konkluderer undersøgelsen.  

En af udfordringerne er, at denne særlige målgruppe – mennesker med multiple funktionsnedsættelser – på grund af deres kommunikative begrænsninger kan være vanskelige at aflæse. For hvornår siger man fra, når man ikke kan sige til? Undersøgelsen viser fx, at hele 61 pct. af de adspurgte er bange for at overskride beboernes grænser i forbindelse med understøttelse af deres seksualitet.

Svære at aflæse

Som en pædagog udtrykker det i undersøgelsen: ‘Hvordan kan jeg være sikker på, at det, jeg ser og oplever som seksualitet ved en borger, også er borgerens oplevelse?’

Undersøgelsen viser også, at et flertal af bostederne hverken har en seksualpolitik eller en seksualvejleder tilknyttet – eller i hvert fald er det uklart for medarbejderne, om det findes. Usikkerheden om lovgivningen på området er også stor blandt personalet.

På baggrund af undersøgelsen kommer SUMH med fire konkrete anbefalinger: Budskabet om det brede seksualitetsbegreb skal udbredes. Bo- og aflastningstilbud skal uddanne flere seksualvejledere og lave seksualpolitikker. Der skal skabes mere viden om seksualitet, fx ved hjælp af kurser, foredrag og temadage for medarbejderne. Og endelig skal der være klarhed omkring regler og lovgivning.

I Socialstyrelsens håndbog ‘Seksualitet på dagsordenen’ er den relevante lovgivning på området samlet. SUMH anbefaler derfor, at håndbogen tages i brug, og at arbejdspladsen i de tilfælde, hvor lovgivning forsat er uklar, tager kontakt til de kommunale/regionale jurister og får afklaring.

Du kan hente rapporten via www.kortlink.dk/sfpt

Bliv medlem