Gå til indhold

Psykiatri og misbrug

Sårbare borgere fik styrke og selvtillid

62 borgere med både psykiske vanskeligheder og et misbrug har været med i et projekt, som skulle afprøve den langsigtede metode ACT. En ny evaluering af projektet viser, at borgerne – med nogle undtagelser – har haft gavn af projektet

5. januar 2018

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Siden 2014 har man i Skanderborg og København arbejdet med metoden Assertive Community Treatment (ACT), hvor borgere med psykiske problemer og misbrug bl.a. selv har været med til at bestemme, hvilken hjælp de har brug for.

De fleste af de 62 borgere, der har deltaget i projektet, har haft gavn af at være med, viser en ny evaluering fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Rambøll.

Samlet set har de haft mindre kontakt med det psykiatriske system sammenlignet med borgere med lignende problemer uden for projektet, og 59 pct. oplever at trives bedre psykisk. Knap halvdelen oplever, at de har fået mere selvtillid og styrke, og de føler sig mere parate og motiverede til uddannelse og beskæftigelse. Desuden har 63 pct. reduceret deres forbrug af alkohol, og halvdelen har mindsket deres stofmisbrug. Endelig viser projektet også, at et flertal af borgerne ser mere optimistisk på fremtiden, føler sig mere nyttige og har fundet mere ro i løbet af projektperioden.

Tværfagligt team

Men der er også borgere, som ikke har oplevet nogen forbedring, eller som synes, at de har fået det værre, viser evalueringen. Ifølge seniorforsker i VIVE Anna Amilton skal resultaterne tolkes med forsigtighed, da det er svært at måle virkningen af en så fleksibel indsats over for en gruppe med så massive problemer.

ACT-metoden er ifølge Socialstyrelsen en opsøgende metode, hvor borgeren får behandling og støtte i sit eget hjem, eller på fx et værested eller herberg. Det er et tværfagligt team af socialpædagoger, sygeplejersker, sagsbehandlere, misbrugskonsulenter, beskæftigelseskonsulenter, psykologer og psykiatere, der har stået for indsatsen.

På Socialstyrelsens hjemmeside kan kommunale ledere og medarbejdere finde en guide til, hvordan ACT-metoden kan bruges over for borgere med komplekse problemstillinger. Metoden har også tidligere vist gode resultater i forhold til hjemløse.

Læs om metoden og hent guiden via www.kortlink.dk/sfnx

Bliv medlem