Gå til indhold

Studiestart

Plads til forbedringer

De fleste nye studerende er tilfredse med det faglige niveau på pædagoguddannelsen, viser ny evaluering. Men det kan gøres meget bedre, mener både de studerende og Socialpædagogerne

26. januar 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Når tre ud af fire synes, at det faglige niveau i starten af den nye pædagoguddannelse er fint eller højere, end de forventede, lyder det jo godt. Men når hver femte samtidig synes, at uddannelsen er for slap og ikke har et højt nok fagligt niveau, skal der gøres noget. Det mener både Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, og Socialpædagogerne.

Det er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der har spurgt de studerende, der startede på pædagoguddannelsen i 2016, hvordan de vurderer den første tid på uddannelsen. Evalueringen har altså fokus på den første del af uddannelsen, som er et grundforløb, hvorefter de studerende vælger sig ind på en specialisering som fx socialpædagog.

Og her svarer 21 pct. efter det første halve år på uddannelsen, at studiet er mindre krævende end forventet, mens 27 og 47 pct. mener, at det henholdsvis er som forventet eller mere krævende end forventet.  

– Uddannelsen kan og skal selvfølgelig udvikles og blive bedre – det skylder vi de børn, unge, udsatte og handicappede borgere, der har behov for solid pædagogisk faglighed, mener Marie Sonne, næstformand hos Socialpædagogerne.

– Når hver femte studerende i den nye evaluering af det første halvår på pædagoguddannelse siger, at uddannelsen er mindre krævende, end de havde forventet, må det selvfølgelig mane til eftertanke ude på uddannelsesstederne. Og samlet set siger evalueringen noget om den udfordring, landets største uddannelse står med, siger Marie Sonne.

Pædagoguddannelsen er underfinansieret og dårligt struktureret, og vi mener, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind straks må skride til handling

Ditte Samuelsen, faglig sekretær, PLS

PLS: Frit fald

Langt hårdere er tonen fra PLS. Her siger faglig sekretær Ditte Samuelsen om tilstandene på pædagoguddannelsen, at ‘det er ikke bare opstartsproblemer – den er helt gal’.

Hun peger på, at undersøgelsen i PLS’ optik tyder på, at ‘kvaliteten på pædagoguddannelsen er i frit fald’:

– Pædagoguddannelsen er underfinansieret og dårligt struktureret, og vi mener, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind straks må skride til handling. Vi kan ikke vente til 2020 med at evaluere uddannelsen, og vi kan heller ikke bare stå på sidelinjen og se til, mens der kommer flere kvalitetsforringende nedskæringer. Ministeren har nedsat en følgegruppe til at sikre kvaliteten – men det er ikke godt nok, og det er alt for sent. Der skal investeres i pædagoguddannelsen – ikke skæres, siger hun.

Ditte Samuelsen peger på, at det er et spørgsmål om brede hensyn:

– Det er i samfundets interesse, at kvaliteten på pædagoguddannelsen styrkes markant. Det er vigtigt, at vi har veluddannede pædagoger til at sikre kernevelfærden, siger hun.

En sammensat skare

Hos Socialpædagogerne hæfter Marie Sonne sig ved, at det i evalueringen først og fremmest er den gruppe studerende, der er startet på pædagoguddannelsen med en studentereksamen med et snit på over 4, der har en oplevelse af lave krav i det første halve år, mens hele 47 pct. som nævnt finder studiet mere krævende, end de havde regnet med.

– Det siger noget om, at netop pædagoguddannelsen har en meget sammensat skare af studerende med en række forskellige baggrunde – fx har nogle erhvervserfaring som medhjælpere, andre har ikke – og at der er en stor aldersspredning blandt de studerende. Det er en kæmpe gevinst rent menneskeligt og en mangfoldighed, vi skal værne om. For den sikrer, at vi på den anden side af uddannelsen kommer til at stå med en solidt funderet gruppe pædagoger, der kan løfte de mange og meget forskellige pædagogiske opgaver, siger Marie Sonne.

Det er helt sikkert på tide, at det fra politisk side også erkendes, at kvaliteten på pædagoguddannelsen er afgørende for hele samfundet – og at den erkendelse så også fører til, at man sikrer bedre rammer for uddannelserne

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

Politisk medvind, tak

Hun peger på, at evalueringen viser, at der er behov for at se på de studieforberedende indsatser og den støtte, den enkelte studerende kan få i forbindelse med studiestarten, ligesom det fortsat er strengt nødvendigt at se på rammerne på uddannelsen – fx når det gælder timetallet – og hele tiden have den faglige kvalitet og udvikling for øje. 

– Det er helt sikkert på tide, at det fra politisk side også erkendes, at kvaliteten på pædagoguddannelsen er afgørende for hele samfundet – og at den erkendelse så også fører til, at man sikrer bedre rammer for uddannelserne, siger hun.   

Samme signal kommer fra professionshøjskolernes formand, Stefan Hermann:

– Det ville være kærkomment, hvis også Christiansborg vil bidrage til deres del af ansvaret og rette op på den mangeårige underfinansiering, der har været på denne vigtige uddannelse. Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse, men også en af de politisk mest forsømte, siger han.


Download EVA’s evaluering på deres hjemmeside

Tal fra undersøgelsen

  • 42 pct. af de studerende bruger 25 timer eller mindre ugentligt på uddannelsen.
  • 25 pct. vurderer deres egen evne til at bruge studieteknikker som utilstrækkelige.
  • 23 pct. oplever at mangle informationer om faglige rammer ved studiestart.
  • 90 pct. oplever, at deres medstuderende i høj eller nogen grad er fagligt kompetente.
Bliv medlem