Gå til indhold

Magtanvendelser

‘Motivation, lok og led’

Et gennemsnitligt fald i antallet af magtanvendelser på 84 pct. – det er resultatet af en ny pædagogisk praksis på bosteder i Holstebro Kommune

5. januar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

’Vi har skiftet fokus og arbejder ikke længere med et ‘hårdt stop’ til de borgere, som er meget udadreagerende. I stedet forsøger vi at motivere borgerne og undgå negative episoder. Og det må bare siges at virke’. Sådan siger funktionsleder på Botilbuddet Hyldgården i Holstebro Henrik Lindberg i en pressemeddelelse.

Hyldgården har som Holstebro Kommunes øvrige bosteder siden efteråret 2016 arbejdet målrettet med at ændre pædagogikken og efteruddanne personalet i at tackle konfliktsituationer og undgå situationer, hvor fysisk magt er den eneste løsning. Og resultatet af indsatsen viser sig nu: Kommunens bosteder har opnået en gennemsnitlig reduktion i antallet af magtanvendelser på 84 pct.

Den pædagogik, man har indført på Holstebro Kommunes bosteder, handler ifølge pressemeddelelsen om at sætte skub i et positivt kredsløb, der både mindsker magtanvendelser og øger trivslen i personalegruppen. Udover et fald i magtanvendelser er en anden sidegevinst ved projektet da også, at trivslen blandt medarbejderne er steget og sygefraværet faldet.

Digital støtte

På kommunens bosteder har medarbejderne, herunder socialpædagogerne, arbejdet med at registrere deres resultater i det digitale værktøj ‘Motivation, lok og led’, som Holstebro Kommune har været med til at udvikle. Værktøjet giver klare beskrivelser af opgaver og observationer, som personalet kan agere på – og gør det nemmere at følge op på en borgers indsatsmål og lave statusplaner.

Ifølge socialpædagog og faglig koordinator på Hyldgården Anja Toftgård gør det digitale værktøj arbejdsgangene nemmere.

– Vi risikovurderer dagligt, og under hver vurdering er der en beskrivelse af, hvad personalet kan gøre for at bevare det gode humør eller sikre, at borgeren ikke kommer til at handle i affekt. Det har gjort vores arbejdsgange nemmere, fordi den daglige dokumentation er flyttet ud af kontorerne. Det giver os mere tid til nærvær med borgerne, og det er jo det, vi brænder for, siger hun.

Bliv medlem