Gå til indhold

Ytringsfrihed

Mange får hug for at ytre sig kritisk

En undersøgelse blandt socialpædagoger i Kreds Nordjylland viser, at en betydelig andel har oplevet negative konsekvenser ved at ytre sig kritisk om forhold på arbejdspladsen. Der er behov for en kulturændring, siger kredsformand Peter Kristensen

26. januar 2018

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Et forringet psykisk arbejdsmiljø eller et dårligere forhold til ledelsen er nogle af de negative konsekvenser, som socialpædagoger oplever, når de ytrer sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads. 

Det viser en undersøgelse, som Socialpædagogerne Nordjylland har foretaget blandt 498 medlemmer. Over halvdelen af dem, der har oplevet kritisable forhold og ytret sig om dem til kolleger, ledere, fagforening eller pressen, oplevede, at det fik forskellige negative konsekvenser for dem. 

Det er kommet bag på kredsformand i Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen, at problemets omfang er så stort, som undersøgelsen viser. 

– Det er voldsomt, at så mange oplever de negative konsekvenser. Det giver jo et kæmpe problem. For det første er det krænkende at være medarbejder i et system, der ikke vil lytte til, hvad man mener. For det andet er vi som faggruppe ofte et socialpolitisk talerør for de borgere, vi arbejder med. Hvis vi ikke tør ytre os på deres vegne, så er de altså ilde stedt, siger Peter Kristensen. 

Det er helt ude i hampen. Det kan aldrig være illoyalt at forholde sig til sin arbejdsplads. Vi siger altid, at loyalitet og ærlighed hænger uløseligt sammen. Hvis man ikke tør være ærlig omkring det, man ser på sin arbejdsplads, så mener jeg, at man er illoyal. Det er noget vås at hævde, at loyalitet er det samme som at være enig i alting

Peter Kristensen, kredsformand, Socialpædagogerne Nordjylland

Trusler og advarsler

Deltagerne i undersøgelsen har haft mulighed for at uddybe deres svar og sætte nogle ord på deres oplevelser. ‘Jeg fik at vide, at jeg godt måtte finde et andet job, hvis jeg ikke var tilfreds, hvor jeg var’, skriver et af medlemmerne. En anden har fået at vide, at ‘det skulle jeg under ingen omstændigheder bryde min hjerne med. Kunne jeg ikke finde ud af det, skulle lederen nok sørge for, at jeg blev forflyttet.’ En tredje fortæller, at ‘jeg fik at vide, at jeg skulle være loyal over for forvaltningen og politikerne, da dette forventes af en leder’. 

Kredsformand Peter Kristensen har flere gange hørt, at netop kravet om loyalitet bliver brugt til at feje kritik af bordet. 

– Det er helt ude i hampen. Det kan aldrig være illoyalt at forholde sig til sin arbejdsplads. Vi siger altid, at loyalitet og ærlighed hænger uløseligt sammen. Hvis man ikke tør være ærlig omkring det, man ser på sin arbejdsplads, så mener jeg, at man er illoyal. Det er noget vås at hævde, at loyalitet er det samme som at være enig i alting, siger han.

Sådan ytrer du dig bedst

Du har ret til at deltage i den offentlige debat og ytre dig kritisk om din arbejdsplads. Men husk følgende regler: 

  • Du skal gøre det klart, at du udtaler dig som privat-person.
  • Du må ikke bryde din tavshedspligt.
  • Hvis du kommer med faktuelle oplysninger, skal de være korrekte.
  • Du må ikke være urimeligt grov i din udtryksform.

Kilde: Justitsministeriet.

Kulturen skal ændres

I Nordjylland vil man tage undersøgelsen med på turné rundt i kommunernes forvaltninger for at få sat spot på retten til at ytre sig.

– Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at fortælle os om deres oplevelser, så de ikke står alene. Sammen skal vi have ændret den usunde kultur, der åbenbart hersker mange steder. Det bliver et langt, sejt træk, men det er vigtigt, at vi kommer i gang nu, siger Peter Kristensen. 

Både han og forbundsformand Benny Andersen vil opfordre tillidsrepræsentanter, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter til at tage ytringsfriheden op på arbejdspladsen og sætte problemet på dagsordenen i kommunernes samarbejdsudvalg for at sætte skub i en kulturændring.

– Undersøgelsens resultater tyder på, at der mange steder ikke er en kultur, hvor det er i orden at sige til og fra som medarbejder. Det kan ingen være tjent med. Vi skal som fagpersoner selvfølgelig kunne være trygge ved at tage bladet fra munden, hvis vi ser noget, der burde være anderledes. Det skylder vi de borgere, vi arbejder med, og det må også være i kommunens interesse, lyder det fra Benny Andersen.  

En tidligere undersøgelse blandt knap 1.400 socialpædagoger i 2014 viste, at 60 pct. af dem, der havde haft lyst til at ytre sig om kritisable forhold, undlod at gøre det af frygt for negative konsekvenser.


Læs mere om undersøgelsen på Kreds Nordjyllands hjemmeside

Fakta om undersøgelsen

Af de 498 socialpædagoger, der har deltaget i undersøgelsen, svarede næsten seks ud af ti, at de har oplevet kritisable forhold, som de mener, at offentligheden burde kende til. Langt de fleste af dem valgte at ytre sig. De fleste tog det enten op med kolleger eller nærmeste leder. 3 pct. brugte pressen eller sociale medier.

Bliv medlem