Gå til indhold

Retningslinjer

Ingen magtanvendelser i 2019

Udviklingscentret De 2 Gårde er med i et pilotforløb, hvor de skal afprøve Socialstyrelsens nye nationale retningslinjer

3. januar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

60 magtanvendelser sidste år. En hverdag med mange domsanbragte udviklingshæmmede borgere med massive sociale problemer og udadreagerende adfærd. Og en kultur præget af, at man som medarbejder vilkårligt anvender metode og tilgang – i stedet for at have én fælles faglig tilgang.

Det er afsættet for, at Udviklingscentret De 2 Gårde i Vejle har sagt ja til at deltage i et pilotforløb om forebyggelse af vold. Et forløb, som Socialstyrelsen står for, og som tager afsæt i de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem. Projektet skal bl.a. understøtte en god implementering af retningslinjerne.

På De 2 Gårde er der i alt 220 medarbejdere. Heraf deltager ca. 50 ansatte fra to afdelinger i projektet. De skal frem til sommeren 2018 afprøve og kvalificere konkrete voldsforebyggende indsatser, der skal nedbringe antallet af voldsomme episoder og sikre tryghed og trivsel for både borgere og fagpersonale.

– Vi har i forvejen meget fokus på fysisk og psykisk sikkerhed, fordi vores medarbejdere ofte udsættes for grænseoverskridende adfærd i form af fx verbale trusler og aggressiv adfærd

Tommy Neesgaard, centerleder på De 2 Gårde

Men udfordringen er at finde en fælles tilgang til arbejdet med fx at forebygge vold. Og der oplever jeg, at der i mange år har været en tendens til at plukke lidt fra forskellige metoder og løsninger, siger Tommy Neesgaard, centerleder på De 2 Gårde.

Ambitiøst mål

Som forholdsvis ny centerleder har Tommy Neesgaard sat sig et ambitiøst mål, der kort og godt hedder ingen magtanvendelser over for borgerne fra 2019. Det mål skal nås ved at arbejde metodisk, pædagogisk og ud fra et fælles fagligt fokus.

– Vi har en høj grad af uddannede medarbejdere, og de er klædt godt på rent fagligt. Så kompetencerne er på plads. Men vi mangler lige det sidste med at have et fælles fokus på metoder og tilgange, så det ikke bliver for individuelt, hvordan vi arbejder med borgerne her, siger han.

Det er bl.a. for at kvalificere den faglige tilgang, at arbejdspladsen har tilmeldt sig Socialstyrelsens projekt.

– Vi arbejder bl.a. med at sikre bedre fysiske rammer, ligesom vi sætter målrettet ind omkring indberetninger af vold og trusler. Men først og fremmest har vi fokus på at bruge dén faglige indsats, der bedst matcher borgernes behov, lyder det fra Tommy Neesgaard.

Bliv medlem