Gå til indhold

Arbejdstid

Hver tredje er ufrivilligt på deltid

For mange socialpædagoger er det ikke et aktivt valg at være på deltid, men et nødvendigt onde med konsekvenser for både økonomi og arbejdsglæde, viser ny rundspørge. Et kæmpe problem for både samfundet og den enkelte, siger forbundsformand Benny Andersen

24. januar 2018

Artikel
RB_oleB.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Rasmus Baaner

– Jeg kan mærke hver måned, at jeg mangler de sidste fem timers løn (og pension), og jeg bruger meget tid på at kigge efter og søge fuldtidsstillinger, som jeg egentlig ikke ønsker, for jeg kan virkelig godt lide mit job.’

Sådan lyder en af kommentarerne i en rundspørge, hvor 335 socialpædagoger har deltaget.  Undersøgelsen er en kraftig understregning af problemet med deltidsansættelser blandt socialpædagoger. 

Kun 102 personer er sikret fuld tid, mens den største gruppe – 156 personer – oplyser, at de er ansat på deltid. 

Blandt de deltidsansatte svarer mere end hver tredje socialpædagog, at de er ufrivilligt på deltid, og syv ud af ti i denne gruppe har aktivt forsøgt at få flere timer.

‘Det påvirker mig på den måde, at jeg hele tiden skal finde timer på mit andet arbejde, og det stresser mig, for jeg har husleje, bil og regninger, der skal betales’, skriver en kvinde i undersøgelsen.

Tager flere job

Hun er langt fra den eneste, der har vanskeligt ved at få deltidslønnen til at slå til. Halvdelen af de deltidsansatte, som ønsker flere timer, fortæller, at det påvirker dem negativt at være på deltid. For mange er det især privatøkonomien og pensionsopsparingen, der lider under en arbejdstid på under 37 timer om ugen. Flere skriver, at det er svært at tage lån og få betalt regninger og husleje med en deltidsløn, eller at de er nødsaget til at tage et job ved siden af.

‘På trods af en fast indtægt på 30 timer kræver det stadig vikartimer ved siden af for, at det skal være økonomisk rentabelt’, lyder det bl.a.

Også fagligt oplever flere det som en hæmsko at være på deltid. En mand skriver, at han ikke deltager i de samme møder som de fuldtidsansatte kolleger, og at han ikke får den formelle supervision. En anden skriver, at hun har den samme borgerkontakt, som da hun havde fuldtid. Derfor har hun markant kortere tid til registrering og pårørendearbejde end før.

Vi får skabt et discount-arbejdsmarked, hvor jeg er bekymret for, om vi også på sigt kan tiltrække kvalificerede og dygtige medarbejdere

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Krav til arbejdsgiverne

Ifølge Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, bekræfter tallene det, han ofte hører fra medlemmer på deltid – nemlig at de ikke får mulighed for at komme op i tid. Han mener, at der er flere problemer i situationen. For det første er det et stort ligestillingsproblem, fordi udbredelsen af deltidsjob er langt større i de store velfærdsfag, hvor der er mange kvinder ansat. Derudover frygter han, at det i sidste ende går ud over faget, at fuldtidsstillinger er så svære at få:

– Vi får skabt et discount-arbejdsmarked, hvor jeg er bekymret for, om vi også på sigt kan tiltrække kvalificerede og dygtige medarbejdere.

Et af de vigtigste krav til de kommende overenskomstforhandlinger med KL og Danske Regioner er ifølge Benny Andersen, at deltidsansattes ret til at gå op i tid skal styrkes, og så skal det sikres, at aftalen håndhæves ude på arbejdspladserne.

Med den moderne families-truktur, vi har i Danmark, skal vi forlange, at alle har lige muligheder for at være med på fuld tid

Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

Spild af ressourcer

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet er netop overenskomstforhandlingerne et oplagt vindue til at lægge pres på arbejdsgiverne for at ændre på tendensen med stadig flere deltidsstillinger.

– Danmark er altså et af de lande, hvor der er flest på deltid. Med den moderne familiestruktur, vi har i Danmark, skal vi forlange, at alle har lige muligheder for at være med på fuld tid. Fagforeningerne er en af de vigtigste aktører i det arbejde, siger han. 

Ifølge Henning Jørgensen vil det ikke kun komme lønmodtagerne men også arbejdsgiverne til gode, at man finder en løsning på deltidsproblematikken.

– Arbejdsgiverne råber og skriger om, at der er store problemer med at skaffe arbejdskraft. Efterhånden også på det offentlige område. Så er det da oplagt, at man begynder at tilbyde fuldtidsstillinger til dem, der allerede er ansat, i stedet for at kigge ud over grænserne for at finde hænder, siger Henning Jørgensen.

Blandt Socialpædagoger er ca. 40 pct. på deltid, og størstedelen af dem er kvinder. 

Bliv medlem