Gå til indhold

Kommentar

Husk at investere i de ledige

Det kræver mod og grundige overvejelser at afsætte ressourcer, som rækker ud over etårige budgetter, men det er bydende nødvendigt

26. januar 2018

Artikel
RM_michael-madsenB.jpg

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

Foto: Ricky John Molloy

Rundt i landet banker hverdagen på for de nye byråd. På vegne af Socialpædagogerne vil jeg hermed ønske dem alle god arbejdslyst. Mange komplekse udfordringer venter på at blive håndteret. 

Beskæftigelsesområdet er et af de områder, som kun fik begrænset opmærksomhed i valgkampen, men som jeg vil opfordre til at sætte højt på dagsordenen, når de kommende års strategier skal diskuteres, og ressourcerne prioriteres i kommunerne. 

På det økonomiske plan skal området prioriteres, fordi det er alt for dyrt at lade være. Med det refusionssystem, som trådte i kraft 1. januar 2016, er kommunerne ansvarlige for 80 pct. af forsørgelsesudgifterne for borgere med mere end ét års ledighed. Denne udgift kan dræne ethvert kommunalt budget, så der kun er begrænsede midler tilbage til ældrepleje, huller i vejene osv. 

Samtidig hører vi efterhånden hver dag, at arbejdsgiverne i stigende grad søger forgæves efter kvalificerede medarbejdere på trods af, at der er ledig arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at jobcentrene har fokus på at tilbyde relevant opkvalificering og afklarende indsats til de ledige, så de kan matche arbejdsgivernes behov, og opsvinget dermed kan give anledning til, at flere – også udsatte ledige – kommer i beskæftigelse. 

For langt de fleste mennesker er der en grundlæggende tilfredsstillelse ved at bidrage til samfundet og sin egen forsørgelse. Det giver selvværd og en følelse af at være en del af fællesskabet. Derfor er den allervigtigste grund til, at området skal prioriteres, at vi ikke kan være bekendt at undlade at hjælpe personer, der har behov for støtte for at blive i stand til at bidrage med de ressourcer, de har. I dag står alt for mange personer med handicap helt uden for arbejdsmarkedet. Og i mange kommuner går mange ledige med svære problemer i lange perioder uden tilbud, der kan hjælpe dem i beskæftigelse – eller afgøre, om en pension er nødvendig. Det er spild af menneskelige ressourcer og ganske enkelt ikke i orden.

Vi er generelt dygtige til beskæftigelsesindsats i Danmark. Vi har stort kendskab til, hvad der virker i forhold til at hjælpe ledige i arbejde. Det er til gengæld relativt nyt, at kommunerne ikke blot skal overholde krav om tidsfrister for samtaler og tilbud, men også forventes aktivt og målrettet at investere i de ledige. De skal altså ikke bare opfylde nogle minimumskrav, men i stedet have fokus på at levere, hvad den enkelte behøver for at komme i arbejde. 

Det kræver mod og grundige overvejelser at afsætte ressourcer, som rækker ud over etårige budgetter, men det er bydende nødvendigt. Kommuner som Hjørring og Aabenraa er i fuld gang, og de foreløbige erfaringer viser, at investeringerne i den grad tjener sig selv ind. Igen – god arbejdslyst.

Bliv medlem