Gå til indhold

Bøger

Bogomtaler 4. januar 2018

4. januar 2018

Artikel

Gør hjernen til en medspiller

Af Anette Prehn

I den tredje bog i miniserien ‘Hjernevenner’ fortæller sociolog Anette Prehn sine unge læsere, hvordan de kan tackle deres tanker, så tankerne ikke ender med at spænde ben for dem i udfordrende situationer. Målet er at gøre hjernen til deres hjælper, når de fx skal holde oplæg eller til eksamen. På den måde kan de dæmpe nervøsitet, usikkerhed og panik. Voksne kan med fordel også læse med. For sociologen beskriver desuden, hvordan vi taler forkert og decideret hjerneklodset til børn, når vi fx siger sætninger som: ‘Pas på, du ikke falder’, ‘hold nu op med at lave ballade’ og ‘så stop dog med at skændes’. Med den slags formuleringer sætter man nemlig fokus på og giver styrke til ordene ‘falder’, ‘ballade’ og ‘skændes’. Og ved at være opmærksom på, hvordan man formulerer sig, kan man gøre hjernen til en medspiller frem for en modspiller. Det styrker den mentale sundhed, skriver forfatteren. Ligesom de to forudgående bøger i miniserien – ‘Bliv ven med hjernens amygdala’ og ‘Stierne i hjernen’ – er denne bog om hjernens spilleregler skrevet, så den kan forstås og bruges af børn fra 10 år og opefter.


 

Dafolo. 24 sider. 50 kr.

Hvad vi ved om udsatte unge

Af Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen
og Jan Rose Skaksen

En af de store udfordringer i velfærdssamfundet er at skabe lige muligheder for, at børn og unge kommer godt ind i voksenlivet. Som det er i dagens Danmark begynder op mod 8 pct. af en ungdomsårgang deres voksentilværelse uden hverken uddannelse eller arbejde – en udsat position, som de alt for ofte fastholdes i resten af livet. Med bogen her ønsker forfatterne at give et grundigt overblik over den nyeste forskning på området og gå i dybden med aktuelle problemstillinger, når det kommer til fx kriminalitet, arbejdsmarked og uddannelse. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med udsatte unge – og den sætter på baggrund af Rockwool Fondens Forskningsenhed tal på forskellige aspekter af udsathed: Hvem er det, der bliver udsatte? Er der ud over en social dimension også en geografisk? Og hvilke forhold er det, der betinger, at så mange unge fortsat er udsatte? I bogen kommer man også omkring, hvilke muligheder for henholdsvis job, understøttelse og uddannelse, der er for udsatte unge. Der er et kapitel om udsatte unge og arbejdsmarkedet – og så stilles der skarpt på ungdomskriminalitet, herunder risikoen for, at børn af indsatte har en stærkt forøget risiko for selv at begå kriminalitet.


 

Gyldendal. 240 sider. 159,95 kr. 

Kærlighed og ensomhed i ­arbejdslivet

Af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselsager

Elsker du dit arbejde? Javel, men elsker dit arbejde også dig? Føler du dig elsket og værdsat i dit arbejdsliv? Det er store spørgsmål, og kærlighed er måske i manges ører også et stort ord at bruge i denne sammenhæng. Men mærk efter. For det er store følelser, der er på spil i arbejdslivet, og det er dem, der er i fokus i denne bog, der undersøger, hvordan kærligheden til opgaven, til den organisation, man er i, og til de relationer, man indgår i, påvirker hverdagen. Det er de store følelser, kærligheden, der gør det muligt at stå igennem og løse store problemer. ‘Kærlighed i arbejdslivet er en forudsætning for at have tillid, vilje, mod og lyst til at komme gennem vanskelige perioder’, konstaterer forfatterne. Omvendt er det så også nedslidende og demotiverende at føle sig ensom og ‘uelsket’ – det er i arbejdslivet som i privatlivet bagsiden af kærlighedsmedaljen. Bogen henvender sig til fx personaleledere, men også bredt til alle andre, der vil grave i de følelser, der er i spil i vores arbejdsliv.


 

Hans Reitzels Forlag. 204 sider. 275 kr.

Mentalisering i familien

Af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen

Hvordan støtter man bedst børns udvikling? Og hvordan kan man som forældre mentalisere i samspilssitua­tioner med sit barn? Det er emnet i bogen her, som giver læseren en grundig indføring i begreber, pædagogiske redskaber og modeller – og som henvender sig til såvel forældre og plejeforældre samt pædagoger og andre professionelle, der arbejder med at udvikle og støtte forældre i deres forældreskab. Mentaliseringsbegrebet er kernen i bogen – det handler kort og godt om evnen til at se bag om adfærd og derigennem have en viden om, hvad der sker i ens eget sind og i barnets sind. Et eksempel kunne være teenageren, der tager afstand fra sine forældre og lægger al sin energi i aktiviteter med kammeraterne. Det kan man enten tolke som om, at teenageren er egoistisk og provokerende – eller man kan forsøge at forstå, at teenagerens udvikling også handler om at gøre sig fri, eksperimentere og smage på livet. Bogen er opdelt i seks overordnede afsnit, der bl.a. forklarer mentaliseringens grundbegreber, barnets udvikling, barndommens betydning – og udfordringer i børneopdragelse. I hvert afsnit er der en model, hvor man som læser har mulighed for at reflektere, analysere og arbejde videre med mentalisering i praksis. 


 

Hans Reitzels Forlag. 213 sider. 400 kr.

Bliv medlem