Gå til indhold

Arbejdstid

Aftale skal få medarbejdere op i timetal

I Odense kommune er en ny politik om fuldtid netop trådt i kraft. Den skal gøre op med deltidskulturen og sikre, at flere medarbejdere får mulighed for at arbejde på fuld tid

3. januar 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Fra nytår opslås alle ledige stillinger i Odense Kommune som udgangspunkt som fuldtidsstillinger. Sådan lyder det i kommunens nye fuldtidspolitik, som skal bryde med de mange ufrivillige deltidsansættelser.

– Først og fremmest er der et problem for medarbejderne i, at deltidsarbejde påvirker ens indtægt. Og så er der også en kønsmæssig problemstilling i det her. Tre ud af fire medarbejdere i kommunen er kvinder, så der er nogle skævheder, som vi er lydhøre over for og gerne vil være med til at modvirke med denne fuldtidspolitik, siger chef for personale og HR i Odense kommune, Mads Bjerrisgaard Bundesen.

Han understreger, at politikken er udtryk for, at der fra politisk side er blevet lyttet til de argumenter, der er blevet rejst omkring udfordringerne ved deltid. Politikken er et politisk initiativ – rejst som sag i byrådet på baggrund af en årlig drøftelse mellem byrådet og hovedudvalget (kommunens øverste samarbejdsudvalg, red.).

– Deltidskulturen har vi været fælles om at skabe, og det er en kultur, som vi også skal være fælles om at ændre

Mads Bjerrisgaard Bundesen, chef for personale og HR, Odense Kommune

 

Mads Bjerrisgaard Bundesen forventer, at det realistisk set vil tage noget tid, før effekten af politikken udmønter sig.

– Udgangspunktet er fuldtidsstillinger. Men det er en proces, som skal udvikle sig over tid, da den foregår via almindelig stillingsomskiftning. Jeg har en klar forventning om, at vi over tid vil se en højere beskæftigelsesgrad bredt i kommunen, siger han.

Lederens ansvar at sikre fuldtid

Fra kommunes side vil man følge udviklingen tæt – bl.a. ved hjælp af det årlige organisationsregnskab, som vil afspejle, hvordan det går med udviklingen og implementeringen af politikken. Men i praksis er det lederens ansvar at sikre fuldtidsstillingerne.

Mads Bjerrisgaard Bundesen understreger, at problematikken ikke kan reduceres til at være ond vilje fra kommunens side, men at der er tale om en deltidskultur, som udspringer af en større samfundsmæssig struktur. En struktur, hvor det traditionelle familiemønster tilsagde, at kvinden tog et deltidsjob, samtidig med at hun skulle passe hjem og børn, mens manden var hovedforsørgeren.

– Deltidskulturen har vi været fælles om at skabe, og det er en kultur, som vi også skal være fælles om at ændre. Fuldtidspolitikken er udtryk for den bevågenhed, der ligger i det fra alle parters side, og den er udtryk for et ansvar, som vi er fælles om. Både i den administrative ledelse, den politiske ledelse og fra medarbejdersiden, siger Mads Bjerrisgaard Bundesen.

Bliv medlem