Gå til indhold

Velfærdsteknologi

Socialpædagoger på kursus i socialt it

Nyt kursus skal lære socialpædagoger og andre fagprofessionelle, hvordan man bruger velfærdsteknologi i arbejdet med mennesker med nedsat funktionsevne

8. september 2017

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Virtual reality, videokommunikation og interaktive spil. Teknologierne er her og har potentiale til at gøre stor nytte i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Men for at få bedst muligt udbytte af mulighederne i det socialpædagogiske arbejde, skal de fagprofessionelle have kompetencerne til at udnytte potentialet i de nye teknologier. 

Derfor slår professionshøjskolen Absalon (tidligere UC Sjælland) i september for første gang dørene op for et kursus, hvor deltagerne undervises i de muligheder, som velfærdsteknologien giver i arbejdet med mennesker med nedsat funk-tions-evne. 

Kursusrækken er resultatet af et samarbejde mellem Autismecenter Storstrøm og professionshøjskolen Absalon og udløber af et teknologiprojekt som Autismecenter Storstrøm har lavet. 

Viceforstander Helle Riis glæder sig over, at den viden, som projektet har kastet af sig, nu udmønter sig i undervisningsforløb og kalder det et godt eksempel på, hvordan praksismiljøet kan være medskaber af ny viden.

– Hvis teknologien skal implementeres rigtigt og fungere i den pædagogiske praksis, skal medarbejderne jo opkvalificeres og vide, hvad de har med at gøre. Så kurset bidrager til det vigtige link mellem potentiale og virkelighed, siger Helle Riis. 

Da der er mange udbydere af teknologier på markedet, så handler kurset ikke kun om at undervise i mulighederne, men også i at blive dygtig til at udvælge de rette teknologier.

– Man behøver ikke være en it-haj for at bruge de nye teknologier, men man skal naturligvis have en viden om, hvordan man bruger dem i arbejdet. Teknologien skal være et pædagogisk redskab – en medspiller i den pædagogiske praksis. Det skal ikke være et individuelt spørgsmål, hvordan man anvender de nye teknologier. Derfor er det vigtigt, at man har den rette indsigt og en metodisk tilgang til det, siger Helle Riis. 

Kurset består ifølge kursusbeskrivelsen af et arbejde med og en undersøgelse af pædagogens rolle i en medialiseret verden, og teknologi set i forhold til muligheder for relationsdannelse, læring og kommunikation med mennesker med nedsat funktionsevne.


Læs mere her 

 

Bliv medlem