Gå til indhold

Bandekonflikt

Politi og pædagogik skal skabe tryghed

I seks politikredse vil man ansætte nye forebyggere – og efterspørger bl.a. pædagogiske kompetencer. Et projekt fra Vestegnen, hvor socialpædagoger og politi arbejdede tæt sammen på gadeplan, har banet vejen for en ny tilgang i udsatte boligområder

5. september 2017

Artikel
CB-Politiskilt-.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Vil du hjælpe politiet med at genskabe trygheden i gaderne – og være med til at skabe den nødvendige kontakt til unge, som er i berøring med kriminalitet eller bandemiljøet? Så har Dansk Politi netop slået et stillingsopslag op, ’Vil du være en af politiets nye forebyggere?’, hvor de søger nye civile medarbejdere. 

I seks politikredse vil man ansætte i alt 25 forebyggere, som skal indgå i lokale forebyggelsesteams sammen med politifolk og tage del i det opsøgende og relationsopbyggende arbejde med unge i udsatte boligområder. Indsatsen er et led i Justitsministeriets udspil ’Trygheden skal tilbage i gaderne – 12 initiativer’ og skal bidrage til at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd - fx i forhold til problemer med rocker- og bandegrupperinger.

Socialpædagoger ja tak

Et krav til ansøgerne er erfaring med socialt udsatte og brobyggende arbejde på gadeplan – og så må man meget gerne være pædagog. For netop kombinationen af politi og pædagogik har man rigtig gode erfaringer med i Københavns Vestegns Politi, hvor man sidste år afsluttede et to-årigt projekt LFU (Lokalnetværket For Unge). Et projekt hvor socialpædagoger og politifolk arbejdede tæt sammen i tværfaglige teams om bl.a. at bryde fødekæden til bandemiljøerne i Ballerup, Herlev og Gladsaxe.

- I det projekt lærte vi først og fremmest, at en politiindsats ikke bør stå alene, når det handler om at forebygge kriminalitet og rekruttering til banderne. Politifolk kommer jo med noget autoritet og legitimitet men har også den udfordring, at mange af de unge er skeptiske overfor myndighederne. Pædagoger har erfaring med relationsdannelse og ved, at relationsopbygningen kan tage lang tid – så de er gode til at sætte fokus på det langsigtede mål for de unge, siger Jørgen Harlev, politiinspektør og initiativtager til projekt LFU.

Supplerer hinanden godt

En af de i alt tre socialpædagoger, der blev ansat i forbindelse med projektet, er Melanie Nielsen. Hun glæder sig over, at politiet nu vil opprioritere det forebyggende arbejde ved at inddrage andre fagligheder. For der er mange fordele ved at kombinere politi og pædagogik, erfarede hun i de to år, hun selv arbejdede i team med to politibetjente.

- Jeg oplevede, at vi kunne løse nogle kendte problemer på nye måder, fordi vi supplerede hinanden godt. Politiet kommer med autoritet og er dem, de unge går til, hvis de har problemer med deres straffeattest – mens de hårde knægte kom til mig, hvis de havde udfordringer i hjemmet eller med kæresten. De unge kendte os, de stolede på os, og faktisk endte vi med, at nogle af de helt hardcore bandemedlemmer kom og spillede fodbold med os hver onsdag, fordi vi var blevet en naturlig del af nærmiljøet, fortæller Melanie Nielsen.

Tænker i langsigtede løsninger

Et væsentligt element i det tværfaglige samarbejde mellem politi og pædagoger var, at de havde forskellige tilgang til de unge.

- Relationsarbejde er jo ikke nyt for os socialpædagoger, men det er nyt for politiet. De er vant til at tænke her og nu indsatser og hurtig opgaveløsning, hvor vi som pædagoger ser i forløb og langsigtede løsninger, fortæller Melanie Nielsen, som oplevede, at hendes politikolleger begyndte at gøre nogle ting anderledes.

- De kunne jo se, at de lange samtaler og relationsarbejdet med de unge virkede. Så når de fx stod med en ung, som havde trådt lidt ved siden af, så reflekterede de også over, om de ved at give den unge en bøde her og nu risikerede at ødelægge relationen fremadrettet.

Vil væk fra den traditionelle vej

Også Jørgen Harlev er begejstret over, hvordan politi og pædagoger i samarbejde er i stand til at møde de unge i øjenhøjde på gaden.

- Resultaterne i vores projekt viste, at når det handler om utilpassede unge på kanten af bandemiljø og kriminalitet, så kan vi ikke altid løse problemerne på den traditionelle måde. Og hele tanken med, at vi i politiet nu målrettet går efter at rekruttere civile medarbejdere til det forebyggende arbejde, det bygger jo netop på, at vi også har brug for medarbejdere med pædagogisk indsats. Medarbejdere, som har kompetencerne til at opbygge relationer til de unge og deres familie, og som kan tale det sprog, som politifolk ikke altid taler, siger han.

LFU projektet i Københavns Vestegns Politi er blevet evalueret af CEFU, Center for Ungdomsforskning. Læs hele rapporten ’Nye veje i det forebyggende politiarbejde med unge i udsatte boligområder’

I det kommende nummer af Fagbladet Socialpædagogen sætter vi fokus på, hvordan socialpædagogik kan være med til at bryde fødekæden til banderne.

 

 

Læs mere

Bliv medlem