Gå til indhold

Medicinhåndtering

Nyt tilsyn med bosteder

Med det såkaldte risikobaserede tilsyn får en række bosteder i år for første gang tilsynsbesøg med fokus på bl.a. medicinhåndtering

28. september 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Medicinhåndtering på bosteder inden for fx socialpsykiatrien kan være en kompleks opgave, der kræver overblik og kompetencer – og på mange bosteder er der meget personale uden sundhedsfaglig baggrund som fx socialpædagoger. For at sætte fokus på patientsikkerheden og sikre, at der er styr på medicinen også på landets bosteder, fører Styrelsen for Patientsikkerhed derfor fra i år et såkaldt risikobaseret tilsyn på en række bosteder landet over.

Det nye risikobaserede tilsyn har mange steder givet anledning til en del spørgsmål – og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed nu samlet en række fagspecifikke spørgsmål og svar, som man kan blive klogere af. 

Det gælder fx spørgsmålet om, hvorvidt der findes nogle nemmere indgange til, at man som pædagog klædes på til at håndtere alle referencerne til lovgivning og sundhedsfaglige vejledninger – eller hvilke sundhedsfaglige ydelser, man kan uddelegere til pædagoger på et bosted med flere forskellige fagligheder ansat.

Ledelsens ansvar

Af svarene på de fagspecifikke spørgsmål omkring det nye tilsyn med bosteder fremgår det, at først og fremmest ledelsen har et ansvar for, at der er styr på medicinhåndteringen. 

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det således ledelsens ansvar at sikre, at der er en skriftlig instruks for personalet, hvor det fremgår, hvad personalets ansvar er i forhold til opbevaring af og adgang til optegnelser, der indeholder sundhedsfaglig dokumentation. 

Det er også ledelsen ansvar at udfærdige instrukser, der nøjere beskriver, hvordan medarbejderne afhængigt af faglige kompetencer håndterer sundhedsfaglige ydelser og sundhedsfaglige vejledninger på bostedet.


Læs mere på listen over de hyppigst stillede spørgsmål om det nye tilsyn med bosteder her

 

Bliv medlem