Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Nu må medarbejdere tale frit med Arbejdstilsynet

Regeringen vil give Arbejdstilsynet mulighed for at tale med de ansatte, uden at chefen lytter med. Et vigtigt skridt, lyder det fra Socialpædagogerne. Men det vækker bekymring, at regeringen vil fortsætte de planlagte besparelser i Arbejdstilsynet

5. september 2017

Artikel
CB-AT-samtale.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Med to justeringer af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø lægger regeringen nu op til, at Arbejdstilsynet får bedre muligheder for at afdække og gribe ind over for dårligt psykisk arbejdsmiljø. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har varslet en ændring af lovgivningen, der bl.a. indebærer, at Arbejdstilsynet frit skal kunne tale med medarbejdere i forbindelse med et tilsynsbesøg, uden at chefen overvåger aftalen. Hidtil har det været sådan, at chefen skal tillade, hvorvidt medarbejderne må tale alene med Arbejdstilsynet om problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

- Det er rigtigt godt, at medarbejderne nu får mulighed for at tale åbent om ting, der bekymrer dem, eller som ikke fungerer på arbejdspladsen. Vi ved jo godt, at der er en indbygget ledelsesloyalitet blandt de ansatte, og sådan skal det også være. Men i de tilfælde, hvor der er udfordringer omkring arbejdsmiljøet, kan den loyalitet være en hæmsko, hvis ikke medarbejderne har et rum, hvor de kan tale frit, siger næstformand i Socialpædagogerne, Marie Sonne.

Samtidig vil regeringen også fremover give Arbejdstilsynet mulighed for at udstede påbud, når der er tale om krænkende handlinger på arbejdspladsen, der udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

- Det finder jeg helt naturligt. I dag kan Arbejdstilsynet jo udstede påbud, når det gælder det fysiske arbejdsmiljø, så hvis vi skal tale om en reel ligestilling mellem det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, er det her tiltag helt på sin plads, siger Marie Sonne.

Bekymret over nedskæringer

Men selvom det er positivt, at Arbejdstilsynet med de nye initiativer får bedre muligheder for at undersøge og reagere på dårligt psykisk arbejdsmiljø, så er Marie Sonne stærkt bekymret over, at regeringen med finanslovforslaget for 2018 fortsætter sparekursen på arbejdsmiljøområdet.

Hvis finansloven vedtages, vil den samlede bevilling til Arbejdstilsynet ifølge beregninger fra LO således blive reduceret med 21 mio. kr. fra i år til næste år. Dermed står tilsynet til at miste 24 medarbejdere i 2018 i forhold til 2017.

- Vi ved, at Arbejdstilsynet er under pres. De får stadigt flere opgaver i en tid, hvor vi samtidig kan se, at belastningerne inden for særligt det psykiske arbejdsmiljø stiger. Derfor giver det slet ingen mening at spare yderligere på Arbejdstilsynet. Vi risikerer at etablere et arbejdsmiljøproblem i det tilsyn, der skal holde øje med arbejdsmiljøet rundt om på landets arbejdspladser – og det vil i sidste ende gå ud over arbejdsmiljøet og den faglige løsning af opgaven, lyder det fra Marie Sonne.

 

Bliv medlem