Gå til indhold

OK2018

Masser af postkort – masser af ønsker

Hele 849 medlemmer har sendt forbundet et postkort med deres personlige ønsker til, hvad der arbejdes på at opnå i den kommende overenskomst – højere løn er ikke overraskende allerøverst på ønskesedlen

11. september 2017

Artikel
OK-logoB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Pension m.m.

Næstefter bedre lønforhold er pension, det enkelttema, der optager flest. 125 peger i deres postkort på bedre pensionsindbetaling, ligesom mange ønsker sig en sikring mod forhøjelse af pensionsalderen.

Flere peger også på, at tillæg bør være pensionsgivende: ’At genetillæg for forskudt arbejde bliver pensionsgivende, så ansatte på døgnområdet ikke mister omkring 6.000 kr. årligt i pension’, skriver en.

Derefter følger på ønskelisten to temaer, som næsten har lige stor bevågenhed:

103 vil have fokus på arbejdstiden. Det handler fx om muligheden for mere samlet frihed og om en øvre grænse for antallet af weekendvagter på årsplan, mens andre taler for bedre muligheder for mere fleksible arbejdstidsaftaler lokalt. Andre oplever, at arbejdstiden skrider, og ser derfor gerne, at ’der bliver større sanktioner mod indgreb i fridøgnsperioder. Vi har brug for at holde fri, når vi har fri’, skriver en.

97 ønsker større opmærksomhed på arbejdsmiljøet i OK-sammenhæng: ’Fokus på arbejdsmiljøet i forhold til vold mod pædagoger, da jeg ikke føler, at dette altid bliver taget alvorligt og blot er noget, man må forvente i ens arbejde’, skriver en, mens mange peger på sammenhængen mellem dårlige normeringer og øget pres på muligheden for at udføre et ordentligt stykke fagligt arbejde som en arbejdsmiljøbelastning:

’Jeg har aldrig løbet så stærkt, som jeg gør nu’, noterer en sig.

Fokus på ligeløn og bedre muligheder for efteruddannelse fylder med hhv. 89 og 82 ’ønsker’ også godt på listen, mens kun otte i den anden ende af skalaen ønsker fritvalgsordninger prioriteret højt.

Mere i løn, flere trin

Ikke overraskende er lønnen det, som de allerfleste peger på som det vigtigste tema i OK-forhandlingerne. Bedre løn i forskellige afskygninger optræder som højeste ønske på 503 af de 849 postkort. En højere grundløn og en løn, der afspejler det store ansvar, man står med som socialpædagog, lyder mantraet fra de allerfleste:

'Løn for satan. Løn, løn, løn og meget mere i løn’, lyder det insisterende fra en.

Mange plæderer for at afskaffe ny løn og i stedet hælde penge over i den centralt overenskomstaftalte grundlønspulje.

Andre peger på behov for specifik belønning af nogle former for arbejde: ’Honorering for at arbejde med meget udadreagerende borgere’, skriver en, mens en anden vil have et ’fast faretillæg for os der går med overfaldsalarm’.

Men erfaring skal også vægtes tungere, mener mange: 85 peger på, at der bør være yderligere løntrin, så man som socialpædagog ikke som nu allerede ender på slutløn efter ti år. ’Eventuelt med yderligere to løntrin efter 14, 18, 22, 26, 30 år osv.’, foreslår en på sit postkort. ’Det er en måde at værdsætte medarbejdere med stor erfaring’, lyder fra en anden.

Desuden peger hhv. 52 og 51 medlemmer på deres postkort på, at der er behov at kigge på beklædningsgodtgørelse og kolonitillæg:

’Arbejder i et hus med mange forskellige faggrupper, hvor vi som socialpædagoger er de eneste, der ikke får beklædningsgodtgørelse’, noterer en, mens en anden peger på det urimelige i størrelsen af det tillæg, vedkommende får: ’87 kr. er jo til grin, når man får revet sin bluse i stykker en gang om ugen’.

Kolonitillægget – eller manglerne ved samme – er igen et tema, der optager mange:

’Have løn for de timer jeg arbejder, når jeg er på koloni – jeg er jo på arbejde i alle vågne timer og står også til rådighed/ansvar om natten’, skriver en, og flere peger på, at socialpædagoger bør sidestilles med lærerne og daginstitutionspædagogerne, når det handler om dette tillæg.

Pension m.m.

Næstefter bedre lønforhold er pension, det enkelttema, der optager flest. 125 peger i deres postkort på bedre pensionsindbetaling, ligesom mange ønsker sig en sikring mod forhøjelse af pensionsalderen.

Flere peger også på, at tillæg bør være pensionsgivende: ’At genetillæg for forskudt arbejde bliver pensionsgivende, så ansatte på døgnområdet ikke mister omkring 6.000 kr. årligt i pension’, skriver en.

Derefter følger på ønskelisten to temaer, som næsten har lige stor bevågenhed:

103 vil have fokus på arbejdstiden. Det handler fx om muligheden for mere samlet frihed og om en øvre grænse for antallet af weekendvagter på årsplan, mens andre taler for bedre muligheder for mere fleksible arbejdstidsaftaler lokalt. Andre oplever, at arbejdstiden skrider, og ser derfor gerne, at ’der bliver større sanktioner mod indgreb i fridøgnsperioder. Vi har brug for at holde fri, når vi har fri’, skriver en.

97 ønsker større opmærksomhed på arbejdsmiljøet i OK-sammenhæng: ’Fokus på arbejdsmiljøet i forhold til vold mod pædagoger, da jeg ikke føler, at dette altid bliver taget alvorligt og blot er noget, man må forvente i ens arbejde’, skriver en, mens mange peger på sammenhængen mellem dårlige normeringer og øget pres på muligheden for at udføre et ordentligt stykke fagligt arbejde som en arbejdsmiljøbelastning:

’Jeg har aldrig løbet så stærkt, som jeg gør nu’, noterer en sig.

Fokus på ligeløn og bedre muligheder for efteruddannelse fylder med hhv. 89 og 82 ’ønsker’ også godt på listen, mens kun otte i den anden ende af skalaen ønsker fritvalgsordninger prioriteret højt.

Pas på arbejdstiden

På postkortene var det også muligt at skrive, hvilken eller hvilke af de rettigheder i de nuværende OK-aftaler, man nødigt vil undvære – her vejer et tema særdeles tungt: Ferien. Den er prioriteret på hele 202 af postkortene, og det handler om den 6. ferieuge, som overenskomsten sikrer, hvor ikke overenskomstdækkede kun har ret til fem ugers ferie.

Og omfanget af ferie og frihed spiller en stor rolle for mange: 94 peger på omsorgsdage og barns sygedage, på 91 på seniordage, som goder de nødigt vil miste.

På listen vægtes løn (93) og pension (84) logisk nok også højt, og så peger mange, 83, også på det centrale i at beholde regler om arbejdstid. Af bemærkningerne på postkortene fremgår det, at det for mange handler om at have tid nok sammen med borgerne: ’Tid til samvær som forudsætning for at kunne danne relationer til de mennesker, jeg arbejder med. Dvs. ressourcer, der muliggør opgaven’, skriver en.

Endvidere peger 38 på medindflydelse som et must i OK-sammenhæng. 

Og så er der endelig mange, der peger på et ’tema’, der ikke står noget om i den nuværende, og som næppe kan indskrives i den kommende overenskomst: kollegerne.

Medlemmernes postkort-ønsker og -kommentarer indgår sammen med input fra kredsenes medlemsmøder nu i udtagelsen af forbundets OK-krav. De udtages endeligt af hovedbestyrelsen d. 3. oktober og udveksles med de offentlige arbejdsgivere til december.

Følg med i OK-forløbet på www.sl.dk/ok2018

Bliv medlem