Gå til indhold

Dokumentation

Masser af dilemmaer – og muligheder

Et nødvendigt onde eller en vej til faglig udvikling? Fagligt Selskab sætter fornyet fokus på arbejdet med dokumentation

8. september 2017

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Dokumentation er en alvorlig sag. Sådan lød en overskrift på en kronik her i bladet for nylig, og debatten om dokumentation har fyldt rigtig meget i de senere år. Nu sætter Socialpædagogernes Faglige Selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder ny fokus på debatten.

Det sker med faglige artikler, en pjece med en oversigt over litteratur og forskning om dokumentation og med et oplæg til at tage debatten ude på arbejdspladserne.

Desuden er der produceret en lille film, der introducerer temaet – den kan ses på selskabets facebookside.

Den ene af de to artikler hedder ‘Dokumentationens spændingsfelt’ og er skrevet af Marlene Birgitte Nielsen, der er socialpædagog og medlem af koordinationsgruppen i det faglige selskab. Hun skriver med afsæt i sit masterprojekt og stiller indledningsvist 10.000 kroner-spørgsmålet: Er dokumentation et nødvendigt onde eller en mulighed for udvikling af praksis?

Det handler på den ene side om den dokumentation, der føles meningsfuld i den daglige praksis, og så på den anden side den dokumentation, man kun laver, fordi andre ønsker det. Og det spændingsfelt bliver tydeligt, skriver forfatteren, af bl.a. tre grunde: For det første er dokumentation af resultater ikke lig med pædagogisk kompetence. For det andet tager pædagogik og relationsarbejde tid. Og for det tredje er pædagogisk arbejde komplekst og kan ikke altid måles.

Marlene Birgitte Nielsen peger på, at en narrativ dokumentationspraksis kan give god mening, fordi fokus ligger på de pædagogiske processer, og dokumentationen derfor ‘kan bruges til at kvalificere og udvikle det pædagogiske arbejde’.

Dilemmaer på stribe

Den anden af de to artikler, ‘Dilemmaer i dokumentation af socialpædagogisk praksis’, er skrevet af Jonas Sprogøe, konsulent i Bedre Praksis, og Morten Velsing Nielsen, adjunkt på Professionshøjskolen Absalon. Deres afsæt er et aktuelt forsknings- og udviklingsprojekt, som forskere fra Absalon og Bedre Praksis udfører i samarbejde med Region Sjællands Socialafdeling. Projektet har identificeret en række dilemmaer, og artiklen behandler tre af dem: 

Kvalitetsdilemmaet, der ganske enkelt opstår, fordi der i den socialpædagogiske praksis er uenighed om begrebet kvalitet. Relevansdilemmaet handler om problemet med på en relevant måde at beskrive den daglige omsorg, nærhed og det pædagogiske arbejde, der kun vanskeligt lader sig dokumentere, men er meget vigtigt for fx borgeren selv. Og værdidilemmaet, der handler om ‘magtforholdet’ mellem dokumentationsarbejdet på den ene side og det, der opfattes som det rigtige pædagogiske arbejde, på den anden. 

Forfatterne opfordrer til at tage debatten om dilemmaerne – ikke for at finde et bestemt svar, men fordi de er en anledning tale om den socialpædagogiske praksis og på den måde kan være med til at sikre faglig udvikling og kvalitet.

Og netop dét lægger det faglige selskab op til med en række spørgsmål, der sammen med artiklerne kan bruges til at kickstarte debatten ude på arbejdspladserne.


Artiklerne, pjecen og debatoplægget er samlet på det faglige selskabs hjemmeside – herfra kan du også klikke videre og blive medlem af selskabets facebookgruppe, hvor du kan dele viden og udveksle synspunkter med kolleger på dit arbejdsfelt

Bliv medlem