Gå til indhold

Tilbagetrækning

Godt arbejdsmiljø fastholder seniorer

Gode kolleger, indflydelse på arbejdet og opgaver, som man magter – det er nogle af de faktorer, der kan få seniormedarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet

28. september 2017

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Sådan lyder det i disse år, når det handler om tilbagetrækningsalderen på det danske arbejdsmarked. Med en stigende levealder og politiske reformer, der skal opmuntre danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet, kan det derfor være værd at kigge på, hvad det så er, der kan motivere fx kommunalt ansatte til at udskyde pensionen en smule.

Det har VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd gjort i en ny undersøgelse ‘Udskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Konsekvenser på de kommunale arbejdspladser’. Og undersøgelsen viser, at arbejdsmiljøet er en nøglefaktor, når arbejdspladserne fremover skal skabe gode rammer for medarbejdere, der skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen bygger på interview med knap 80 kommunalt ansatte – både medarbejdere og ledere. Og de medarbejdere, der allerede nu har valgt at blive ved med at arbejde, også efter at de har fået ret til efterløn og pension, fremhæver, at arbejdsmiljøet har påvirket deres beslutning. De oplever, at de har fået opgaver og rammer, der passer til deres formåen, de trives med kollegerne – og oplever, at de stadig kan bidrage med noget i jobbet.

Lyst til at blive i jobbet

Målet med undersøgelsen er at skabe grundlag for en debat om, hvordan man lokalt på arbejdspladserne bedst forholder sig til de fremtidige ændringer i ældres arbejdsmarkedsdeltagelse. Undersøgelsen påpeger, at der er mange individuelle faktorer på spil, når en medarbejder skal beslutte sig for tilbagetrækning – bl.a. uddannelse, pensionsforhold, køn, helbred og familieforhold. Men de medarbejdere, der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet, peger altså på arbejdsmiljøet som en af de væsentligste faktorer i deres beslutning.

Derfor lyder konklusionen, at kommunale arbejdspladser i stor stil bør bidrage til at fremme de forhold, der giver medarbejderne lyst til at blive i jobbet. Det kan fx handle om de nødvendige hjælpemidler, om at tilpasse arbejdets indhold til de seniormedarbejdere, der har behov for det, tilbyde nedsat tid og sikre indflydelse på arbejdet. 

Omvendt bør arbejdspladserne arbejde med at begrænse de forhold, der skubber folk ud af arbejdsmarkedet som fx fysisk hårdt arbejde, højt arbejdstempo og et dårligt psykisk arbejdsmiljø.


Download VIVE’s rapport her

Bliv medlem