Gå til indhold

OK 2018

Frit valg må ikke gå ud over kollegerne

Det var især etableringen af en fritvalgsordning og kompetenceudviklingsfonden, der var til debat, da Socialpædagogerne Nordjylland holdt møde om overenskomstforhandlingerne i 2018

8. september 2017

Artikel
MBR_ok2018B.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Socialpædagogernes krav til de offentligt ansatte socialpædagogers nye overenskomst i 2018 vil være medlemmernes krav. I Kreds Nordjylland var omkring 20 socialpædagoger derfor mødt frem for at give deres input til forbundsformand Benny Andersen, da debatoplægget til overenskomstforhandlingerne skulle diskuteres.

Selvom det går bedre med økonomien i Danmark lige nu, så er der stadig en stram styring af økonomien i regionerne og kommunerne, og derfor er det vigtigt, at Socialpædagogerne prioriterer hvilke krav, de vil stille til den kommende overenskomst, forklarede Benny Andersen. Han forventer, at den samlede værdi af overenskomstresultatet alt i alt vil være omkring 7 pct. over tre år.

– Der er jo ikke så mange begrænsninger i forhold til, hvad vi kan stille af krav til overenskomsten, men vi bliver nødt til at lave en prioritering, og derfor vil jeg gerne diskutere med jer, om vi skal satse på løn, pension, arbejdstid, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, medindflydelse eller medbestemmelse, sagde Benny Andersen indledningsvis på medlemsmødet.

Selvom kollegerne vælger at bruge deres fritvalgs-ordning til at holde ekstra fri, så er opgaverne jo de samme. Derfor er sådan en ordning ikke særlig solidarisk, medmindre der følger vikartimer med

Thor Petersen, hjemmevejleder

Et solidarisk frit valg

De fremmødte kunne hurtigt blive enige om, at lønnen også i 2018 skal være et centralt emne for overenskomstforhandlingerne. Da Benny Andersen nævnte, at han også gerne ville have en diskussion om en eventuel etablering af en fritvalgsordning ligesom på det private område, gik debatten straks i gang.

– Selvom kollegerne vælger at bruge deres fritvalgsordning til at holde ekstra fri, så er opgaverne jo de samme. Derfor er sådan en ordning ikke særlig solidarisk, medmindre der følger vikartimer med, og arbejdspladsen kompenserer for det manglende personale, sagde Thor Petersen, der er hjemmevejleder i Aalborg Kommune.

Fritvalgsordningen kan kort fortalt gå ud på, at medlemmerne som en del af overenskomsten bliver sikret, at deres arbejdsgivere løbende indbetaler fx 2 til 4 pct. af lønnen på en særlig fritvalgskonto. Hver enkelt medarbejder bestemmer så selv, om vedkommende vil bruge ordningen til løn, pension eller ekstra frihed.

– Måske kan vi gøre sådan, at vi aftaler, at vi kun kan bruge vores fritvalgsordning til løn eller pension, foreslog en af de fremmødte.

En anden anførte, at man jo har brug for noget forskelligt alt efter hvilken livsfase, man er i. Og at den ekstra frihed, som man kan få gennem en fritvalgsordning, måske netop kan være med til at sikre, at man kan holde til at blive på arbejdsmarkedet.

– Jeg synes, at der er nogle spændende perspektiver i fritvalgsordningen, som vil være med til at skabe noget arbejdsglæde, sagde Klaus Enevoldsen, socialpædagog i Mariagerfjord Kommune.

Alliance om ligeløn

Da der ved de seneste overenskomstforhandlinger var et tilsvarende debatmøde i Kreds Nordjylland, blev ligeløn diskuteret – og problematikken med, at man i et typisk kvindefag som socialpædagogernes får mindre i løn end typiske mandefag, blev rejst. Dengang foreslog en af mødedeltagerne, at man i højere grad skulle dyrke de gode alliancer med andre typiske kvindefag, så man i samlet flok kunne få et løft til kvindefagenes løn. Sådan en alliance kunne Benny Andersen nu fortælle om:

– Det er meget svært gennem overenskomstforhandlingerne at få en fælles løsning, fordi det vil betyde, at nogle lønmodtagergrupper må takke nej til lønstigninger for at få kvindefagene løftet. Derfor har vi sammen med DSR, BUPL og FOA nu lavet en fælles henvendelse til Folketinget. For hvis der for alvor skal gøres noget ved det her problem, har vi brug for en central pulje penge, som er finansieret af Folketinget, sagde Benny Andersen.

En af de fremmødte mente, at det nok var på sin plads, hvis Socialpædagogerne startede med at gøre noget ved de uligheder, der er i lønnen på deres eget område:

– Når vi forhandler løn lokalt, kan vi jo se, at mænd får 600-1.200 kr. mere om måneden for det samme arbejde. Derfor synes jeg godt, at man ude lokalt kunne have en klar holdning eller formulere en lønpolitik, hvor man tager stilling til, hvad de lokale lønmidler bliver givet til, lød det.

Husk fremtidens pensionister

For nogle socialpædagoger er det lidt af et dilemma, hvorvidt man skal kræve en højere pension ved de kommende overenskomstforhandlinger. Der kan nemlig opstå et problem i samspillet mellem den arbejdsgiverbetalte pension og folkepensionen. 

– Spørgsmålet er, om vi skal gå efter en højere pension, og om det overhovedet kan betale sig, hvis vi til gengæld mister nogle af pensionstillæggene, som staten udbetaler, sagde Benny Andersen.

Nogle af mødedeltagerne mente, at en fritvalgsordning jo netop kunne være en løsning på det dilemma, for så kan hver enkelt bygge sin egen overenskomst og fx bestemme sig for at få mere i løn frem for pension.

– Men jeg synes også, at vi skal huske solidariteten i det her tilfælde. Jeg kan godt blive bekymret for de unge socialpædagoger, hvis vi ikke prioriterer en større pensionsprocent. Når dem, der er unge i dag, engang skal gå på pension, er det ikke sikkert, at de vil have andet end deres egen pensionsopsparing, så det er vigtigt, at de får sparet så meget op som muligt, sagde Peter Kristensen, formand for Socialpædagogerne i Nordjylland.

Vi ved fra alle undersøgelser, at det, som betyder noget for jer, er, at I har nogle rammer, som gør, at I lykkes. Det er vigtigt for jer, at I har et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde, så jeg vil også gerne diskutere med jer, hvad der er med til at skabe attraktive arbejdspladser – er det arbejdsmiljøet, medindflydelse eller kompetenceudvikling?

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Debat om kompetencefonden

Det sidste tema, som Benny Andersen gerne ville diskutere med de fremmødte socialpædagoger var, hvad der har betydning for, at man har en attraktiv arbejdsplads.

– Vi ved fra alle undersøgelser, at det, som betyder noget for jer, er, at I har nogle rammer, som gør, at I lykkes. Det er vigtigt for jer, at I har et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde, så jeg vil også gerne diskutere med jer, hvad der er med til at skabe attraktive arbejdspladser – er det arbejdsmiljøet, medindflydelse eller kompetenceudvikling, spurgte Benny Andersen.

Debatten kom hurtigt til at handle om Kompetencefonden, som man ikke er helt begejstret for i den nordjyske kreds. Med aftalen er det muligt for bl.a. socialpædagoger at søge op til 25.000 kr. pr. år til kompetenceudvikling.

– Problemet ved den fond er bl.a., at vi nu betaler for en kompetenceudvikling over overenskomsten, som arbejdsgiverne burde betale, sagde en af mødedeltagerne.

Flere kunne dog se gode perspektiver i kompetencefonden – især hvis kriterierne for, hvad man kan få støtte til af uddannelse, bliver udvidet. I dag kan man få støtte til uddannelser på diplom-, master- og kandidatniveau inden for det socialpædagogiske område. Og uddannelserne skal være udbudt i offentlig regi.

– Kriterierne for at få støtte gennem Kompetencefonden er for snævre. Vi vil også have mulighed for at få støtte til nogle mere fagspecifikke kurser, ligesom det også skal være muligt at få kompetenceudvikling hos private udbydere, sagde en af de nordjyske socialpædagoger.


Læs mere på www.sl.dk/ok2018

Bliv medlem