Gå til indhold

Konference

Faglige vitaminer til hverdagen

Som det første holdt fagligt selskab for mennesker med sindslidelser medlemskonference tirsdag den 26. september. Her fik 140 engagerede deltagere mulighed for at netværke og gå i dybden med faglige emner, de kan bruge i deres hverdagspraksis.

27. september 2017

Artikel
Verne.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen

– Velkommen til en premiere. Jeg er både glad og stolt over at være med i dag – og jeg glæder mig til at få en spændende dag sammen med jer, hvor vi i fællesskab kan blive klogere på vores fag og det område, I arbejder inden for.

Sådan sagde næstformand i Socialpædagogerne, Verne Pedersen, da hun tirsdag den 26. september åbnede den første konference i forbundets faglige selskaber for mennesker med sindslidelser.

Og fordi det er allerførste gang, at et af de nye faglige selskaber afholder den årlige konference for selskabets medlemmer, fik de 140 deltagere en kort introduktion til, hvad tanken har været med at lægge de oprindelige 14 faglige netværk sammen i seks faglige selskaber.

– Vi ved, at vores medlemmer efterspørger faglig viden, erfaringsudveksling og synlighed omkring vores faglige områder. Samtidig ønsker vi fra forbundets side at skabe nogle stærkere rammer, der underbygger den faglige udvikling og bidrager til at danne netværk på tværs af arbejdspladser og sektorer. Og derfor er vi samlet her i dag – på den allerførste medlemskonference i et af de nye faglige selskaber, sagde Verne Pedersen.

Fra stemmehøring til robotteknologi

Overskriften for konferencen var ’Udviklingstendenser og nye veje i social- og behandlingspsykiatrien’, og i løbet af dagen blev deltagerne klogere på emner som bl.a. stemmehøring, dobbeltdiagnoser, nænsom nødværge og velfærdsteknologi. Der blev illustreret robotteknologi og konfliktnedtrappende kropssprog på scenen, og deltagerne blev indviet i, hvordan man bedst hjælper mennesker med dobbeltbelastning, dvs. alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer – og hvorfor det er vigtigt at anerkende, at nogle mennesker hører stemmer og støtte dem i at finde mening i stemmerne.

Konferencen er en god anledning til ligesom at trække stikket ud i en fortravlet hverdag og blive tanket op, tænke nyt og være lidt visionær sammen med andre i faget.

Frank B. Petersen, Socialpsykiatri Hedensted Kommune

- Meget af det, jeg har hørt i dag, er noget, jeg kan tage direkte med hjem og bruge i min hverdagspraksis. Især det med hvordan man kan arbejde med mennesker, der er plaget af stemmehøring og også oplægget om dobbeltdiagnoser, for det er helt klart noget, vi ser mere og mere. Den viden, jeg henter i dag, passer rigtig godt ind i den hverdag, vi står i på vores specialiserede socialpsykiatriske botilbud, sagde en af konferencedeltagerne, Pernille Skovborg Andersen, som arbejder som socialpædagog i Botilbuddet Guldblommevej i Viborg.

Også Frank B. Petersen fra Socialpsykiatri Hedensted Kommune var glad for det faglige indhold.

- Det er en rigtig god ide at belyse udviklingstendenser både inden for social- og behandlingspsykiatrien, og det passer jo rigtig godt sammen med den tendens, vi ser i disse år, hvor det bliver mere og mere udbredt at ansætte pædagoger i psykiatrien. Derudover så er konferencen en god anledning til ligesom at trække stikket ud i en fortravlet hverdag og blive tanket op, tænke nyt og være lidt visionær sammen med andre i faget, sagde han. 

Fagligt ø-hop populært

I kølvandet på de fire faglige oplæg fik konferencedeltagerne også mulighed for at gå lidt mere i dybden med de emner, de var mest interesserede i. Eftermiddagen bød nemlig på et såkaldt fagligt ø-hop, hvor hver oplægsholder stod klar til at besvare spørgsmål og gå i dialog med medlemmerne.

- Det giver rigtig god mening med de her faglige øer, hvor vi har mulighed for at diskutere og gå lidt mere i dybden med tingene. Her har man jo chancen for at spørge lidt mere ind til de emner, der er mest relevante for ens arbejde i hverdagen, sagde Eg Gregersen fra Aarhus Universitetshospital Risskov.

Man sidder jo altid med nogle spørgsmål, som man aldrig får stillet – så det var godt, at man kunne gå ud og stille spørgsmål bagefter. Det gør det meget mere konkret og jordnært.

Heidi Lyngholm Elmkjær, Guldregnen Middelfart

Ikke mindst stemmehøring var der stor interesse for at høre mere om. Det benyttede bl.a. Heidi Lyngholm Elmkjær fra Guldregnen i Middelfart sig af.

- Jeg har lidt erfaring i stemmehøring og har tidligere været på et kursus i det, så det var virkelig rart at få et lille brush-up på det i dag. Det helt genialt med de her faglige øer, for man sidder jo altid med nogle spørgsmål, som man aldrig får stillet – så det var godt, at man kunne gå ud og stille spørgsmål bagefter. Det gør det meget mere konkret og jordnært, sagde hun.

Næste opgave for fagligt selskab for mennesker med sindslidelser bliver at afholde to medlemsarrangementer om motivation i praksis. Det sker i hhv. Kreds Midt- og Vestjylland den 23. november og i Kreds Storkøbenhavn den 30. november. 

Fagligt selskab for mennesker med sindslidelser

  • Det faglige selskab er for medlemmer, der arbejder med børn, unge og voksne med sindslidelser.
  • Selskabet arbejder med at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde og arrangerer aktiviteter med det formål at sikre den faglige udvikling i praksis gennem vidensdeling og erfaringsudveksling.
  • Selskabet bestræber sig på at bygge bro mellem arbejdspladserne og forskningen.

 Læs mere på fagligeselskaber.sl.dk.

Bliv medlem