Gå til indhold

Uledsagede

Et liv i en familie har stor betydning

Udviklingsprojektet ’Børn der flygter alene’ i Roskilde Kommune har været gavnligt for de tre børn, der har fået en integrationsfamilie. Der er dog behov for bedre forventningsafstemning med familierne, lyder evaluering

8. september 2017

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god løsning at give uledsagede flygtningebørn og unge mulighed for at bo i en integrationsfamilie. 

Sådan lyder konklusionen fra specialkonsulent i Roskilde Kommune, Bent Hansen, som i halvandet år har fulgt udviklingsprojektet ‘Børn der flygter alene’.

– Man skal forestille sig, at de her unge kommer fra et sted, hvor det centrale i deres liv er familien. Dér, hvor de kommer fra, er der ingen kommune, der hjælper. Der er det først og fremmest familien. Den her institutionsstruktur i Danmark bliver derfor meget diffus og svær at begå sig i. Så der ligger utrolig meget værdi i at være i en familie i Danmark, siger Bent Hansen.

Formålet med projektet er at styrke integrationen af de uledsagede flygtningebørn og unge i det danske samfund og i det lokale fritidsliv. En central del af projektet er brugen af integrationsfamilier, der fungerer som plejefamilier.

‘Børn der flygter alene’ er netop evalueret af KORA (nu lagt sammen med SFI til VIVE). Og ifølge evalueringen er der gode perspektiver i projektet, selvom der i dag kun er anbragt tre børn, og seks familier er blevet godkendt som integrationsfamilier i Roskilde Kommune. Børnene fortæller, at de er glade for at bo i plejefamilierne og fremhæver særligt, at det er effektivt i forhold til at lære dansk.

Men der er ifølge KORA behov for i højere grad at afstemme forventningerne med familierne. De opfatter sig selv som ‘frivillige’ og ikke som professionelle. De er gået ind i arbejdet med et ønske om at gøre en forskel for de uledsagede flygtningebørn. Derfor frustrerer det dem, at processen med at blive godkendt som integrationsfamilie af Socialtilsynet er så langvarig og omfattende. 

Socialtilsynet godkender og uddanner integrationsfamilierne på samme vilkår som almindelige plejefamilier. I begyndelsen af projektet var der stor interesse for at blive integrationsfamilie, men mange er ifølge Bent Hansen faldet fra i processen.

Projektet er gennemført i samarbejde med Røde Kors, University College Sjælland, Professionshøjskolen UCC og Udlændingestyrelsen og finansieres af Velux Fonden.

I de første syv måneder af 2017 har 331 uledsagede børn og unge under 18 år søgt asyl. I hele 2016 var tallet 1.184.


Læs evalueringen på VIVE’s hjemmeside

 

Bliv medlem