Gå til indhold

Ligeløn

Appel til Christiansborg: Tiden er inde til ligeløn

Ligelønnen kommer aldrig af sig selv. Folketinget må tage sit ansvar alvorligt og rette op på uligheden. Sådan lyder en fælles appel fra Socialpædagogerne, FOA, BUPL og Sundhedskartellet

11. september 2017

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Foto: Colourbox

”Lige løn mellem mænd og kvinder kommer ikke af sig selv. Det ved vi alle.”

Sådan indleder en fælles appel fra Socialpædagogerne, FOA, BUPL og Sundhedskartellet, der repræsenterer Dansk Sygeplejeråd og ti andre fagforbund. Appellen er i dag fremsendt til de 179 medlemmer af Folketinget.

Fagforbundene bag appellen mærker den danske uligeløn ved at have en klar overvægt af kvinder som medlemmer - og sender derfor en samlet opfordring til politikerne om at gribe ind nu og sikre, at vi får afskaffet uligelønnen i Danmark.

I appellen lyder det videre: 

Vi ved også, at det her i 2017 går rigtig godt i Danmark. Vi bruger lidt forskellige ord om den økonomiske udvikling, men finanskrisen er ovre, vort bruttonationalprodukt sætter rekord, væksten er klart opadgående.

Derfor denne meget kraftige appel: Tiden er nu til at afvikle uligelønnen. Det vil være i hele Danmarks interesse, at vi får lagt det kønsbestemte arbejdsmarked bag os. Lad 2017 være starten på den nye udvikling, hvor vi trin for trin gør lønforskellen mellem mandefag og kvindefag mindre.  

Erfaringerne viser tydeligt, at aftalemodellen på det offentlige arbejdsmarked ikke kan løse ligelønsproblemet. 

Det nuværende system er jo, at skal nogle grupper have mere, så skal det ske på bekostning af tilbageholdenhed fra andres side. Reelt betyder det, at det vil være tæt på umuligt at løse ligelønsproblemet inden for rammerne af den danske model på det offentlige område. Der er kun få og små mandegrupper på det offentlige arbejdsmarked, som reelt kan bidrage til en solidarisk genopretning af ligelønnen. 

Årsagerne til uligelønnen er primært historiske og kulturelt betingede. Det kræver politisk fokus og handling.

Derfor er der ingen andre muligheder end at Folketinget hjælper til. Det kan ske ved at øremærke en pulje til fordeling mellem de kvindedominerede grupper i den offentlige sektor, som har et lønefterslæb i forhold til sammenlignelige mandegrupper. 

Efterslæbet er veldokumenteret – også af den store rapport fra Lønkommissionen, der kom i 2010. Der er forskelle på både 10, 20 og 30 procent, når man sammenligner lønnen for den samme uddannelseslængde for udvalgte mande- og kvindedominerede fag. Erfaringen er, at uddannelse betaler sig. Men mest for mænd.

Siden 1959 har man internationalt arbejdet med begrebet ”arbejde af samme værdi”. Det skete i ILO konvention nr. 100. Vi har siden haft mere en 25 overenskomstforhandlinger, en række kommissioner, ligelønsloven og meget andet. Problemet består. Lad nu i stedet 2017 blive starten på, at begrebet bliver klart og håndgribeligt defineret i ligelønsloven, så vi også aflønner ”arbejde af samme værdi” med nogenlunde samme løn. 

Danmark er raslet ned af ranglisterne for ligeløn – i Norden ligger vi på sidstepladsen. Lad en forbedret økonomi bliver startskuddet på at udviklingen vender. Tag et medansvar for den reelle ligestilling. Lad os nu komme i gang. 

 

Bliv medlem