Gå til indhold

Hjemløse

Antallet af unge hjemløse er fordoblet

På to år har der været en stejl kurve i den forkerte retning, når det gælder antallet af unge, der ikke har et sted at bo. Socialpædagogerne peger på nødvendigheden af bedre støtte til anbragte unge på vej ind i voksenlivet

1. september 2017

Artikel
CB_1128x600_hjemløs.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

De seneste to år er det gået den forkerte vej med antallet af hjemløse i Danmark.

Fra 2015 til 2017 er der kommet otte procent flere hjemløse, så der nu er flere end 6600 mennesker uden en bolig. Dermed fortsætter tendensen fra de seneste år med stadig større hjemløshed i Danmark.

Det viser en ny kortlægning fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Stigningen er størst blandt unge mellem 18 og 24 år. I 2017 blev der registreret dobbelt så mange, nemlig 1278, som for to år siden, hvor der var 633 unge hjemløse.

Også antallet af hjemløse kvinder er steget.

Behov for tidligere indsats

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er der behov for at sætte tidligere ind, så de unge bliver grebet, før det går galt.

- En tryg base er en forudsætning for at leve et stabilt liv, og derfor er jeg meget bekymret over, at antallet af hjemløse bliver ved med at stige. Det er uacceptabelt, at stadig flere unge mennesker indleder voksenlivet med store sociale problemer og uden et hjem. Og det er trist, at også flere kvinder falder igennem, siger ministeren.

Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen kalder det en katastrofe, at gruppen af unge hjemløse er vokset. 

Ifølge hende viser erfaringerne desværre, at mange anbragte unge ender i hjemløshed. Derfor handler det om at bryde udviklingen ved at sikre, at de unge får den rigtige støtte fra ungdomslivet og ind i voksenlivet.

– Vi ved, at mange tidligere anbragte med psykiatriske lidelser bliver tabt på gulvet og efterladt til sig selv, så snart de fylder 18 år. Der er et stort behov for, at der laves en handleplan for, hvordan de på bedst mulig måde træder ind i voksenlivet. Der skal være et efterværn, som sørger for, at de unge hurtigt får hjælp til at komme i gang med en uddannelse eller arbejde, siger Verne Pedersen.

Hun understreger, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte menneske i arbejdet med at bekæmpe hjemløshed.

- Vi ved jo, hvad der virker. Det er en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som det enkelte menneske skal inddrages i. Vi skal snakke med dem og finde ud af, hvilke ressourcer de har, og hvor de har de brug for en særlig indsats. For én hjemløs kan det vigtigste være at få en lejlighed, hvor man må have sin hund med, mens det for en anden vil være noget helt andet. Vi skal lytte til den enkeltes behov, siger hun.

 

Mere om de unge hjemløse

* I Danmark er der 807 mænd på mellem 18 og 24 år, der er hjemløse, og 310 unge hjemløse kvinder.

* 46 procent af de unge hjemløse mænd har en psykisk sygdom. Blandt hjemløse unge kvinder er tallet endnu højere – nemlig 64 procent.

* 61 procent af de unge hjemløse mænd har misbrugsproblemer. Det gælder for 34 procent af de unge kvinder. For begge grupper er der særligt tale om et hashmisbrug.

* 25 procent af de unge kvinder har hverken psykisk sygdom eller misbrugsproblemer. For mændene er det 26 procent.

Kilde: Hjemløsetællingen fra VIVE, 2017

Forsker: Man kan gøre mere

Seniorforsker Lars Benjaminsen, som har lavet undersøgelsen, fastslår, at boligmangel i de store byer er en central årsag til stigningen i hjemløshed. Boligmanglen er også godt i gang med at brede sig til en række mellemstore byer.

Men samtidig kan sociale indsatser for at komme de enkelte personers problemer til livs også styrkes og udbredes mere, konkluderer han ud fra hjemløsetællingen.

- Vi ved, at intensive sociale indsatser kan gøre en forskel for de her borgere. Men af kortlægningen fremgår det fx, at kun et mindretal af de hjemløse borgere har tilknyttet en bostøttemedarbejder eller lignende. Kun et mindretal er skrevet op til en bolig, og langt under halvdelen har en kommunal handleplan. Det er med andre ord muligt at øge indsatsen, forklarer Lars Benjaminsen.

Store regionale forskelle

Der er store regionale forskelle på, hvor problemet med hjemløshed er størst. Mens der siden 2015 er kommet 11 procent flere hjemløse i Københavns omegn og 15 procent flere i Aarhus, er antallet faldet med 35 procent i Odense. I Københavns Kommune er tallet stort set uændret.

Tallene understreger ifølge Mai Mercado, at kommunens sociale indsats gør en forskel for antallet af hjemløse.

- Mulighederne for at finde en billig bolig spiller også en rolle. Men fire ud af fem hjemløse har et misbrug, psykiske vanskeligheder eller begge dele, og derfor er deres udfordringer meget større end manglen på en bolig. Vi ved, hvilke indsatser der virker. Nu skal vi have kommunerne til at bruge dem i endnu højere grad – det vil jeg sætte mig i spidsen for, lyder det.

Bliv medlem