Gå til indhold

Familiepleje

Vi kæmper for løn- og ansættelsesforhold

I de kommende OK-forhandlinger vil vi igen sætte overenskomst for familieplejeområdet på dagsordenen

27. august 2017

Artikel

Forfattere: Verne Pedersen og forbundsnæstformand

Familieplejere løfter en meget vigtig opgave ved at tage vare på børn og unge, som ikke kan bo ved deres biologiske forældre. En overenskomst er vigtigt for at sikre, at familieplejere har ordenlige forhold i arbejdet.

Der er aktuelt en meget stor efterspørgsel efter familieplejere. Men når man kigger på, hvem der er familieplejere i dag, er der mange, som er over 50 år. Det betyder, at vi i fremtiden vil mangle flere plejefamilier. Familieplejeområdet har brug for at kunne trække nye kræfter til sig.

Vi skal derfor gøre det attraktivt at være familieplejer.  Vi er ikke i tvivl om, at en overenskomst eller anden form for aftale, der skaber ordnede løn- og ansættelsesforhold vil gøre det nemmere at rekruttere kvalificerede familieplejere. Derfor er tiden inde til endnu engang og med forøget styrke at rejse kravet overfor KL. Vi mener, at det er åbenlyst, at der må være en fælles interesse i at sætte spørgsmålet på dagsordenen igen.

Vores fokus er særligt rettet mod emner som arbejdsgiverbetalt pension, øget sikkerhed i ansættelsen samt en forudsigelig aflønning.

Vi har endvidere fokus rettet mod at få sikret klare spilleregler for samarbejdet mellem den enkelte familieplejer og den anbringende kommune. Spilleregler, der kan være med til at sikre et større ligeværd i det løbende samarbejde.

Vi anerkender samtidigt, at arbejdet som familieplejer er specielt, og at en lang række af de rettigheder som er indeholdt i de almindelige overenskomster ikke giver mening på familiepleje området. Som eksempler kan nævnes frihed på barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage og seniordage.

Vores krav vil blive rejst i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger på det offentlige område, og vi har en tro på, at fornuften vil sejre.

Verne Pedersen, næstformand

Bliv medlem