Gå til indhold

Familiepleje

Værd at vide om sprogstimulering

I 2017 sætter Socialpædagogerne fokus på udsatte børns læring, og sprogstimulering er noget af det, der baner vejen for en god skolegang. Her får du syv facts om sprogstimulering, der er værd at vide, hvis du vil understøtte dit plejebarns sproglige udvikling

23. august 2017

Artikel
  • Sproget begynder allerede at udvikle sig i fostertilværelsen. Fra seks måneder inde i graviditeten er hørelsen så veludviklet, at fosteret skelner mellem lyde og dermed eksempelvis opfanger sin mors stemme.

  • Sprog læres hele livet, men generelt mest i to-til-fireårsalderen..

  • Udviklingen af sprog foregår ikke mekanisk og kommer ikke af sig selv. Barnet skal selv være aktivt, få sat ord på af den voksne og handle i forhold til sine omgivelser for at kunne tilegne sig sprog. Derfor skal sprog ikke trænes, men bruges i kommunikation, hvor det for barnet har en meningsfuld funktion.

  • Det er en kompliceret proces at udvikle sproget, og barnet kan ikke udvikle alle sider af sproget på én gang. Derfor kan I opleve, at barnet i perioder udvikler én dimension af sproget – for eksempel udtalen – mens det i andre perioder slet ikke ændrer på denne. I disse perioder udtrykker det sig måske i flere ord ad gangen eller udvider sit ordforråd og lærer nye ord.

  • Det er individuelt, hvor hurtigt sprogudviklingen foregår. Nogle børn bruger et ordforråd på flere hundrede ord omkring toårsalderen, mens andre måske bruger 20-30 ord uden, at der er tale om en forsinkelse. Drenge tilegner sig generelt sproget senere end piger.

  • Man skal ikke rette på børn, når de fx siger ’mig’ i stedet for ’jeg’ eller udtaler et ord forkert. Ved at rette barnet kan man risikere, at barnet føler sig forkert og holder op med at eksperimentere sprogligt. Barnet retter sig selv, når det er klar til det og gentagne gange har hørt det rigtige.

  • En længerevarende hørenedsættelse kan være årsag til at et barn får udtalevanskelighed eller andre sproglige vanskeligheder. Det der derfor vigtigt at være opmærksom på om barnets hørelse er god - hvis I har mistanke om, at plejebarnet ikke høre så godt, bør I få hørelsen undersøgt.

Kilde: Ovenstående facts er hentet i bøgerne ’Styrk dit barns sprog – 0-3 år’ og ’Styrk dit barns sprog – 3-6 år.’ Begge er skrevet af Lis Klausen og Gry Hodal.

Bliv medlem