Gå til indhold

Arbejdsmarked

Fagforbund: Stop uværdige regler

En bred alliance af 41 fagforbund foreslår seks konkrete ændringer af reglerne for førtidspension og fleksjob – de nuværende regler er på kanten af uanstændighed, mener Socialpædagogerne

21. august 2017

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Det skal være slut med meningsløse arbejdsprøvninger og årelange ressourceforløb uden perspektiv. Og det skal være slut med mistænkeliggørelsen af udsatte borgere.  

Det er budskabet fra en usædvanlig bred alliance af 41 fagforbund, der nu sammen fremlægger seks konkrete forslag til at ændre i de regler for førtidspension og fleksjob, der gennem den seneste tid er blevet voldsomt kritiseret for at belaste i forvejen meget udsatte borgere helt unødigt.

Socialpædagogerne er et af de 41 forbund, og forbundsformand Benny Andersen peger på, at det er afgørende at få ændret reglerne, så de mest udsatte borgere ikke skal trækkes gennem fx et langstrakt ressourceforløb, hvis udsigterne til at være på arbejdsmarkedet er begrænset til kun nogle få timer om ugen.

- I alt for mange tilfældes tvinges syge mennesker ud i meningsløse afklaringsforløb. Og mennesker med nedsat arbejdsevne mødes alt for ofte med mistillid, når de skal i fleksjob eller søger førtidspension. Det er på kanten af uanstændighed – og det skal vi lave om på, siger Benny Andersen.

Han peger på, at det er tide rette fokus mod den indsats og det tilbud, der gavner borgeren, og holde op med at tænke i regler og sanktioner:

- Det er uværdigt og direkte ødelæggende, og man får altså ikke kronisk syge og mennesker med handicap i arbejde ved at skære i ydelserne. Vi skal have det enkelte menneske tilbage i centrum af de løsninger, der skal skabes, siger Socialpædagogernes formand.

Man får altså ikke kronisk syge og mennesker med handicap i arbejde ved at skære i ydelserne. Vi skal have det enkelte menneske tilbage i centrum af de løsninger, der skal skabes

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Grænser og rettigheder

Forslagene fra de 41 forbund, der rækker lige fra Dansk Magisterforbund til 3F, og som tilsammen repræsenterer mere end 1 mio. lønmodtagere, skal bl.a. sikre borgeren retskrav på selv at have indflydelse på, hvilken ordning hun eller han skal på: Hvis arbejdsevnen er vurderet til at være syv timer eller mindre pr uge, skal borgeren selv kunne vælge mellem at komme i et ressourceforløb, i et fleksjob eller på førtidspension.

Samtidig vil forbundene have sat en grænse på fem år som den samlede maksimale periode for en borgers ressourceforløb, ligesom ressourceydelsen skal sættes op, så den kommer til at svare til sygedagpengeniveau. Og forbundene foreslår også, at løn og arbejdsvilkår for fleksjobbere skal fastsættes i samarbejde med den relevante faglige organisation på området.

Over for Dagbladet Information siger John Klausen, der er lektor i socialret ved Aalborg Universitet, at, forslagene præcist sigter på at løse de problemer, som de allermest udsatte borgere har oplevet efter reformen.

Tidligere i august sendte en samlet gruppe af de kommunalpolitikere, der har ansvaret for beskæftigelsesområdet i landets seks største kommuner, et åbent brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Her pegede de på behovet for en ændring af reglerne – både for at løse op for kravene for tildeling af førtidspension og for at få præciseret reglerne, der ellers tolkes meget forskelligt ude i kommunerne.

Efter sommerens brede kritik af reformen er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kaldt i samråd om sagen.

Seks forslag fra 41 forbund

De 41 fagforbund kommer med seks konkrete forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspension:

1) Hvis arbejdsevnen er på syv timer eller derunder, skal borgeren selv kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

2) Ressourceforløb må maximal være på samlet fem år. Hvis kommunen ikke i den periode har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

3) Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb – og dermed også have adgang til at kunne klage over ressourceforløb.

4) Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – bl.a. ved at afskaffe kravet om 12 måneders forudgående ansættelse.

5) Ressourceforløbs-ydelsen skal hæves til at være på niveau med sygedagpenge.

6) Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.

 

Bliv medlem