Gå til indhold

Kommentar

Smal og skuffende pensionsaftale

Når det gælder om at øge tilbagetrækningsalderen, så ærgrer det os, at aftalen slet ikke nævner initiativer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet

17. august 2017

Artikel

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

I juni indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en række ændringer på pensionsområdet. Aftalen skal gøre det mere attraktivt at spare op til sin alderdom – og at blive længere på arbejdsmarkedet. Med aftalen bliver der taget skridt til at løse det såkaldte samspilsproblem som betyder, at lav- og mellemindkomstgrupper kun har begrænset – eller slet ingen – gevinst af at spare op til pension. Derfor åbner man op for, at man kan indbetale op til 50.000 kr. årligt på en aldersopsparing de sidste fem år inden folkepensionsalderen. 

Samtidig forhøjes pensionsudbetalingsalderen, så man for nye ordninger tidligst kan få udbetalt opsparet pension tre år før folkepensionsalderen. Derudover bliver det muligt at vælge at træde ud af efterlønsordningen og få det indbetalte bidrag tilbagebetalt skattefrit – begge dele for at sikre, at flere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Aftalen har desuden en række stramninger, som rammer indvandrere og flygtninge, bl.a. opstramning af opholdskrav og nedsættelse af integrationsydelsen med tre pct. 

Socialpædagogerne er skuffede over aftalen. Det er positivt, at der tages hul på en løsning på samspilsproblemet. Men den konkrete aftale når ikke i mål. Mange af dem, som i dag vil blive ramt af samspilsproblemet, vil næppe have råd til at udnytte aldersopsparingen i det omfang, som aftalen åbner mulighed for. Og for dem, som allerede er gået på pension, har aftalen ingen betydning. 

Når det gælder om at øge tilbagetrækningsalderen, så ærgrer det os, at aftalen slet ikke nævner initiativer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet. Det er godt nok aftalt, at der nedsættes en Senior-tænketank, der skal arbejde med fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Tænketanken skal også arbejde for en styrket beskæftigelsesindsats for at understøtte de ledige seniorers jobmuligheder. Det er et positivt tiltag. Men hvis det skal være muligt for flere at blive længere på arbejdsmarkedet, er det afgørende, at indsatsen på arbejdsmiljøområdet opprioriteres. 

Endelig er de aftalte stramninger i forhold til flygtninge og indvandrere forstemmende. Her rammer man en gruppe, som i forvejen er sårbar og har ringe mulighed for at reagere på økonomiske incitamenter. Alt i alt en utilfredsstillende lappeløsning. 

Til efteråret fortsætter forhandlingerne. Men aftalen fra juni får mest af alt kravene til efterårets arbejde til at vokse.

Bliv medlem