Gå til indhold

Familipleje

Ny vederlagsmodel i Guldborgsund

I Guldborgsund har protester båret frugt, så familieplejerne nu får en langt bedre model end der først blev spillet ud med. Kredsformand Lisbeth Schou er godt tilfreds

30. august 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Op til tre måneders opsigelse. Klare aftaler om bestemte tidspunkter, hvor kontrakterne genforhandles. Og et mere gennemskueligt system, hvor det er tydeligt, hvorfor familieplejere aflønnes forskelligt.

Det er nogle af elementerne i en ny vederlagsmodel for familieplejere i Guldborgsund Kommune. En model, der vel at mærke er frivillig for de nuværende familieplejere.

- Når man tænker på, hvordan det så ud for halvandet år siden, da kommunen kollektivt ville nedsætte en stor del af familieplejerne i vederlag uden at forhandle, så må jeg sige, at det er en stor sejr, siger Socialpædagogernes kredsformand i Storstrøm, Lisbeth Schou.

Dengang protesterede Socialpædagogerne på vegne af familieplejerne og det lykkedes at vende skuden, så der i stedet blev en god proces med inddragelse af såvel Socialpædagogerne som Plejefamiliernes Landsforening. Og med dialogmøder for familieplejere.

– Vi er blevet hørt i processen og har konkret fået indflydelse. Fx lagde politikerne først op til at opsigelsesvarslet skulle afhænge af, hvor længe man havde haft det enkelte barn i pleje, men vi fik det ændret sådan, at det nu afhænger af hvor længe man har været familieplejer for kommunen, fortæller Lisbeth Schou.

Kan dele opgaven
Modellen indebærer, at man som ny familieplejer har en måneds opsigelse. Efter et år stiger det til to måneder og efter fem år har man tre måneders varsel.

Modellen indebærer endvidere, at revurderingen af plejefamiliens kontrakt med kommunen ikke længere sker årligt, men i stedet på faste tidspunkter i barnets liv. Er et barn eksempelvis kommet i plejefamilie i dets første leveår, bliver kontrakten først revurderet, når barnet fylder tre år. Næste kontraktvurdering sker, når barnet er fyldt syv år, så der er ro til at starte i skole, inden der tages stilling til vederlag.

Endelig indeholder den nye vederlagsmodel også mulighed for mere fleksible ansættelser, hvor man eksempelvis arbejder på deltid, mens man er plejefamilie, og mor og far så deler plejeopgaven.

Mere gennemskuelighed
Et andet mål med modellen er et mere gennemskueligt system for antallet af vederlag, hvor der er fem forskellige niveauer – og hvor hvert niveau beskrives mere tydeligt end før. På niveau et, der aflønnes med to vederlag, skal man eksempelvis kunne ’drage almindelig alderssvarende omsorg for barnet,’ mens der på niveau tre, der aflønnes med treogethalvt vederlag stilles ’krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt. Derudover kan det være nødvendigt at plejeforældrene indretter deres arbejde uden for hjemmet efter barnets behov.’

Lisbeth Schou er glad for aftalen og siger:

- Det er helt afgørende for os, at vores plejefamilier har økonomisk og ansættelsesmæssig tryghed, og det gælder blandt andet i forhold til opsigelsesvarslet, så det er godt, at der er blevet lyttet. Det er også en vigtig faktor, når kommunerne skal fastholde og rekruttere nye plejefamilier.

Hun understreger dog, at aftalen kun er et første skridt på vejen, og at Socialpædagogerne stadig ønsker og arbejder for øget tryghed i ansættelsen som familieplejer. På ønskesedlen står blandt andet klare aftaler omkring pension, ferie og sygdom.

Bliv medlem