Gå til indhold

Børn og Unge

Anbragte børn trives i plejefamilier

Flere end 90 procent af børn i plejefamilier synes overordnet, at de har det godt, hvor de bor. I døgninstitutionerne er tallet 60 procent. Ifølge socialministeren kan det skyldes, at børn og unge på døgninstitutioner generelt har tungere problemer

28. august 2017

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet viser, at 9 ud af 10 børn og unge, der er anbragt i plejefamilier, trives godt. Af de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner eller på bosteder, svarer 60 procent, at de har det godt, hvor de bor.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener generelt, at det er forståeligt, at børn og unge i døgninstitutioner typisk har det hårdere, end børn der er anbragt hos plejefamilier.

- Det kan skyldes, at hvis man er på en døgninstitution, så har man typisk også nogle tungere problemstillinger med i bagagen. Man er også typisk i kontakt med behandlingssystemet, siger Mai Mercado til Ritzau.

Desuden er forudsætningen for at skabe nære og varige relationer til de voksne alt andet lige også bedre i plejefamilierne, hvor der fx ikke er skiftende vagplaner og udskiftning i personalet, lyder vurderingen i ministeriets undersøgelse.

Institutionerne skal udvikles – ikke afvikles

Hos Socialpædagogerne glæder det først og fremmest forbundsformanden, Benny Andersen, at børnene trives så godt i plejefamilierne.

- Det tyder på, at børnene har fået et tilbud, som er et godt match mellem det enkelte barn og en plejefamilie med de rette kompetencer til netop det barn, siger Benny Andersen.

Men det er fortsat er vigtigt at holde fast i døgninstitutionerne som en del af tilbudspaletten ude i kommunerne, understreger formanden. For nogle børn er en døgninstitution nemlig en bedre løsning end en plejefamilie.

- Vi skal ikke afvikle døgninstitutioner. De skal derimod udvikles. Netop i døgninstitutionerne er der brug for tung socialpædagogiske faglighed, for her kommer de børn, som har de tungeste problemer. Mange anbragte børn i dag er mere belastede, når de kommer på døgntilbud end tidligere, da de har oplevet flere sammenbrud. Og her ser vi desværre, at mange kommuner først har forsøgt sig med mindre omfattende, fejlslagne, tilbud til barnet eller den unge, siger han.

Trivslen øges med årene

Anbragte børn og unge trives generelt bedre, når de har været anbragt i mere end et år. Det gælder både børn i plejefamilier og på døgninstitutioner.

Blandt anbragte i plejefamilier, der har været hos familien i mindre end et år, svarer cirka 80 procent, at de har det godt og føler sig hjemme. For børn, der har været anbragt i mere end fem år, er tallet op mod 98 procent.

Blandt anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder svarer cirka 50 procent, at de har det godt, hvor de bor, når de har været der i mindre end et år. Når de har været der i mere end fem år, svarer 70 procent, at de har det godt, og 82 procent føler sig hjemme.

Ifølge analysen er der forskel på trivslen på institutionerne i forskellige dele af landet. I Jylland svarer 55 procent, at de har det godt på institutionen, mens det på Fyn er 68 procent. I plejefamilierne er der derimod ikke de store forskelle på trivslen fra landsdel til landsdel.

I løbet af 2015 var ca. 13.500 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet.

Bliv medlem