Gå til indhold

Socialpolitik

Status på sociale mål varierer

Færre udsatte unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, men ellers går det på flere punkter fremad i forhold til regeringens sociale mål. Det viser den årlige socialpolitiske redegørelse

28. juli 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Langsomt frem og lidt tilbage. Sådan er det overordnede billede, når man kigger på de sociale mål, som regeringen sidste år satte op for sig selv. 

Dengang var planen at måle udviklingen på 10 forskellige mål, og nu viser den første status, at det er gået frem i forhold til seks af dem. For de resterende fire er det enten status quo, tilbagegang eller de er endnu ikke målbare. Det viser den Socialpolitiske redegørelse, der fra 2016 er indført som en årlig tilbagerapportering til Folketinget om udviklingen på det sociale område.

Fremskridtene bliver vel modtaget hos børne- og socialminister Mai Mercado (K), der siger: 

– Antallet af udsatte er ikke naturgivent. Når lidt flere med handicap eller sociale problemer kommer i uddannelse og beskæftigelse, når ungdomskriminaliteten falder, når flere uden job bliver frivillige, og når vi så småt ser bedre resultater af misbrugsbehandlingen, bekræfter det mig i, at vi kan rykke noget, hvis vi holder fokus. 

Hun kan bl.a. glæde sig over, at antallet af udsatte unge, der modtager en fældende, strafferetlig afgørelse, er faldet fra 9 til 8 pct., at andelen af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug med en god eller stabiliserende effekt er steget fra 40 til 43 pct. og at 30 pct. – mod tidligere 26 pct. – af de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet uden at være under uddannelse, nu er en del af en frivillig indsats. 

Færre udsatte i uddannelse

Til gengæld er det gået den forkerte vej i forhold til at få flere udsatte unge i gang med en ungdomsuddannelse. Med udsatte unge forstås her 18-21-årige, der i løbet af de sidste fem år har modtaget en social foranstaltning. Og hvor det tidligere var 51 pct., der enten var i gang med eller allerede havde afsluttet en ungdomsuddannelse, er det nu kun 48 pct. 

Det er heller ikke lykkedes at nå målet om at hæve udsatte børns niveau i dansk og matematik i folkeskolen – her har udviklingen stået i stampe. 

Socialminister Mai Mercado pointerer, at de sociale mål skal bruges til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.  

– Den årlige socialpolitiske redegørelse er et helt nyt og effektivt værktøj i arbejdet for at reformere socialpolitikken, så indsatserne gør en reel forskel. Den giver kommunerne og alle os andre mulighed for at følge udviklingen tæt og holde hinanden op på resultaterne for borgerne, siger hun.


Find den socialpolitiske redegørelse her

Bliv medlem