Gå til indhold

Principafgørelse

Kæresteferier skal genovervejes

Det er en ommer. Sådan lyder det fra Ankestyrelsen i to sager, hvor borgere med funktionsnedsættelser har fået afslag på socialpædagogisk støtte

28. juli 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Når du nu holder ferie med din mor, dit bofællesskab og dit bocciahold kan du ikke også få støtte til en kæresteferie. Sådan lød begrundelsen – med lidt andre ord – da en kommune gav en borger med funktionsnedsættelser afslag på socialpædagogisk støtte til en kæresteferie. Men den går ikke.

I en principafgørelse fra Ankestyrelsen bliver kommunen nu pålagt at genoptage sagen. 

‘Vi finder, at kommunen ikke har vurderet dit konkrete behov for at tage på ferie med din kæreste’, skriver Ankestyrelsen, der pålægger kommunen konkret at vurdere behovet for netop en kæresteferie.

I en anden sag pålægges en anden kommune også at lade en sag om socialpædagogisk støtte gå om, fordi der ikke er foretaget en konkret og individuel vurdering. 

På det overordnede plan fastslår principafgørelsen, at kommunen efter serviceloven skal ‘tilbyde den nødvendige socialpædagogiske støtte til aktiviteter, så borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig på lige fod med andre. Det gælder uanset boform’.

Selvvalgte oplevelser

Hvad angår spørgsmålet om fire-fem dages kæresteferie konkretiseres principperne: 

‘Vi vurderer, at andre uden funktionsnedsættelse almindeligvis også har behov for ferie med kæresten, og det må betragtes som en del af det at leve som andre mennesker uden funktionsnedsættelse. Vi lægger vægt på din partsrepræsentants oplysninger om, at du ønsker en kæresteferie, hvor du og din kæreste sammen får selvvalgte oplevelser, der er upåvirkede af andre, og at du på lige fod med andre i det danske samfund ønsker, at opretholde din egen identitet som forlovet. Du ønsker, at feriemålet er selvvalgt, og at du og din kæreste kan gøre og opleve det, I selv vil. Du er afhængig af at blive kompenseret for din funktionsnedsættelse, idet du ikke selv har evner til at gennemføre en sådan kæresteferie’.

Kommunen skal nu afgøre, om formålet med kæresteferien kan opnås på anden vis, eller om der skal bevilges socialpædagogisk støtte til ferien. 

Bliv medlem