Gå til indhold

Socialpolitik

Vigtige love på plads

Både de nye regler om ledsagelse og ændringerne af voksenbestemmelserne i serviceloven blev vedtaget i Folketinget fredag – der er gode socialpædagogiske fingeraftryk og klare linjer, mener forbundets næstformand

6. juni 2017

Artikel
RB_soelund3B.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Rasmus Baaner

Forenklede regler og nye socialpædagogiske muligheder. Det er status, efter Folketinget fredag vedtog to ændringer af serviceloven, der har direkte indflydelse på den socialpædagogiske praksis. Og et langt stykke hen ad vejen er der kun grund til at være tilfreds med de ny regler, mener Socialpædagogerne.

Den ene af de to love, L150, rummer den revision af servicelovens voksenbestemmelser, der blev aftalt mellem satspuljepartierne tilbage i november, mens den anden, L151, handler om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Mens revisionen af voksenbestemmelserne åbner for nye socialpædagogiske indsatser, der flugter fint med Socialpædagogernes anbefalinger, giver sidstnævnte klarhed om reglerne for tilkøb – og begge dele er fint, siger forbundsnæstformand Marie Sonne:

- Når det gælder revisionen af serviceloven så er der heldigvis en verden til forskel på det, der oprindeligt var lagt op til og det, det er endt med. Der var tanker om et stærkt udvidet kommunalt skøn, når det gjaldt afgørelser på området, men der besindede partierne sig heldigvis. Og nu har vi fået en aftale, der er solid, og som åbner for nogle nye tilgange, vi selv som forbund har foreslået – det kan vi kun være tilfredse med, siger Marie Sonne.

Revisionen betyder, at kommunerne fremover også på voksenområdet kan gribe ind med en tidlig, forebyggende indsats uden forudgående visitation – altså før der kommer en egentlig social sag ud af det. Det sker via en helt ny paragraf om uvisiteret støtte til borgere, der fx har lettere funktionsnedsættelser, eller borgere, der er i risiko for at udvikle et egentligt socialt problem.

- Her kan vi være meget tilfredse med, at den ene delparagraf direkte omhandler et tilbud om tidsbegrænset socialpædagogisk støtte. Det er noget vi har foreslået tidligere i forløbet, siger Marie Sonne.

Til den negative side i revisionen tæller, at der ikke er indskrevet et krav om, at kommunerne skal foretage en udredning og udarbejde en handleplan, før der bliver truffet en afgørelse, påpeger hun:

- Det er ærgerligt, for en sådan proces ville sikre et solidt grundlag for indsatsen, og det ville matche rigtig godt med både vores og KL’s visioner om en styrket brug af en rehabiliterende og habiliterende tilgang.

Klare regler

Det tog flere år at få revisionen af serviceloven på plads, og heller ikke det andet lovforslag om reglerne for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse har været uden sværdslag.

De nye regler åbner for, at borgere over 18 år kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til fx ferierejser, så borgeren kan få kendt personale med på ferie.

Reglerne kommer efter flere års usikkerhed – og meget forskellig praksis rundt om i landets kommuner.

Hos Socialpædagogerne er Marie Sonne tilfreds med, at der nu kommer klarhed om reglerne – og med at det i den nye lov slås fast, at tilkøbet kun skal handle om aktiviteter, som ligger ud over den indsats efter serviceloven, som borgeren modtager efter § 85, det vil sige ud over den kerneydelse, som leverandøren i forvejen skal levere:

- Det handler altså ikke, om at borgerne nu selv skal købe ledsagelse til al deres ferie. Det handler udelukkende om ferie eller andre aktiviteter, der ligger ud over den kerneydelse, de er visiterede til. Det er meget vigtigt at slå fast, at det kun handler om ekstraordinær ferie, siger Marie Sonne.

- Det er godt, at der nu er kommet klare regler – så ved både borgerne, de ansatte fagpersoner og kommunerne, hvad der gælder. Og vi holder selvfølgelig øje med, hvordan praksis nu udvikler sig, siger hun.

Begge de nu vedtagne love træder i kraft fra nytår.

Bliv medlem