Gå til indhold

Familiepleje

Vigtig viden om familiepleje udbredes

Ny bog sætter med afsæt i et stort forskningsprojekt fokus på de danske plejefamilier. Socialpædagogerne håber, at den nye viden kan være med til at skabe bedre forhold for plejebørn

6. juni 2017

Artikel
CB_dreng-paa-cykelB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Familieplejere i Danmark modtager i høj grad børn med komplekse behov – og næsten 60 pct. af de erfarne familieplejere svarer, at de nu modtager børn, der er ’mere belastede’ end tidligere.

Det er et af resultaterne af et landsdækkende forskningsprojekt, der netop er udkommet i bogform på forlaget Klim.

Bogen bærer titlen ’Familiepleje i Danmark’, og den formidler bl.a. resultatet af en spørgeskemaundersøgelse med svar fra mere end 3.000 familieplejere.

Det er professor Inge Bryderup fra Aalborg Universitet, der sammen med et forskerteam står bag projektet, og Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, håber, at bogen vil nå bredt ud.

- Når man læser Inge Bryderups forskning, står det klart, at familieplejerne løser en vigtig, men svær opgave, og at de i meget høj grad har brug for støtte og opbakning i form af fx supervision, uddannelse og faglig sparring, siger hun.

Pjece med hovedresultater

Socialpædagogerne har udgivet en pjece med hovedresultaterne fra forskningsprojektet sammen med forbundets anbefalinger til tiltag på området.

Forbundet vil gerne medvirke til at udbrede de nye forskningsresultater, fordi vi ser dem som et vigtigt redskab for politikere og andre, der har ansvaret og ønsker at styrke indsatsen for de anbragte børn på et forskningsbaseret grundlag, siger Verne Pedersen.

I pjecen slår hun til lyd for oprettelse af ressourcecentre på fx døgninstitutioner, hvor kompetencerne til at understøtte familieplejerne samles. Hvor man som familieplejer 24 timer i døgnet kan få råd og vejledning. Og hvor familieplejerne får mulighed for løbende opkvalificering og tilbud om netværk.

Læs mere om bogen ’Familiepleje i Danmark’

Pjecen kan downloades på Socialpædagogernes hjemmeside.

Bliv medlem